Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
141/2012 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
neuvedené - neuvedené
606.00 04.12.2012
14.12.2012
17.12.2012
142/2012 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Úložné
neuvedené - neuvedené
219.24 05.12.2012
14.12.2012
17.12.2012
146/2012 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - OcÚ
neuvedené - neuvedené
22.21 07.12.2012
14.12.2012
17.12.2012
148/2012 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
neuvedené - neuvedené
182.41 07.12.2012
14.12.2012
17.12.2012
147/2012 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - MŠ
neuvedené - neuvedené
13.14 07.12.2012
17.12.2012
17.12.2012
154/2012 36631124 Slovenská pošta , a.s. , Partizánska cesta 9 , 975 99 Banská Bystrica
Predplatné Včielka
neuvedené - neuvedené
7.00 17.12.2012
10.12.2012
17.12.2012
155/2012 34131159 CART PRINT,s.r.o , Štúrova 57/B , 949 01 Nitra
Daňové tlačivá
neuvedené - neuvedené
44.00 17.12.2012
10.12.2012
17.12.2012
136/2012 31559221 KA-VT spol. s r.o. , Polomska 2 , 010 08 Žilina
Toner LEXMARK X203
neuvedené - neuvedené
84.00 23.11.2012
10.12.2012
10.12.2012
137/2012 46619933 URÍK s.r.o. , Zátočná 467/16 , 013 13 Rajecké Teplice
Vývoz VOK
neuvedené - neuvedené
122.23 26.11.2012
10.12.2012
10.12.2012
118/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
neuvedené - neuvedené
36.50 06.11.2012
30.11.2012
10.12.2012
139/2012 33745366 Ján Novosád , Malá Čierna 4 , 015 01 Rajec
Ovocie a zelenina - ŠJ
neuvedené - neuvedené
97.92 29.11.2012
30.11.2012
10.12.2012
140/2012 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
172.70 03.12.2012
07.12.2012
10.12.2012
133/2012 31331131 ŠEVT a.s. , Cementárenská 16 , 974 72 Banská Bystrica
Školské tlačivá - MŠ
neuvedené - neuvedené
4.63 21.11.2012
15.11.2012
26.11.2012
135/2012 36324124 DEMIFOOD , spol. s r.o. , Piešťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
38.88 21.11.2012
20.11.2012
26.11.2012
125/2012 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
neuvedené - neuvedené
6.50 12.11.2012
22.11.2012
23.11.2012
126/2012 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava
Telefón - mobil
neuvedené - neuvedené
22.62 12.11.2012
22.11.2012
23.11.2012
130/2012 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - mobil
neuvedené - neuvedené
20.06 14.11.2012
22.11.2012
23.11.2012
100/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
30.95 02.10.2012
21.11.2012
22.11.2012
106/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
35.39 09.10.2012
21.11.2012
22.11.2012
113/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
36.50 16.10.2012
21.11.2012
22.11.2012
115/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
42.05 23.10.2012
21.11.2012
22.11.2012
116/2012 36324124 DEMIFOOD , spol. s r.o. , Piešťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
15.50 29.10.2012
12.11.2012
21.11.2012
119/2012 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Úložné
neuvedené - neuvedené
139.90 06.11.2012
15.11.2012
21.11.2012
120/2012 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
158.14 07.11.2012
20.11.2012
21.11.2012
121/2012 46667547 Alfa a Omega , s.r.o. , Dolná Tižina 286 , 013 04
Kalendáre
neuvedené - neuvedené
15.00 07.11.2012
15.11.2012
21.11.2012
122/2012 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - MŠ
neuvedené - neuvedené
13.14 08.11.2012
15.11.2012
21.11.2012
117/2012 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
neuvedené - neuvedené
606.00 05.11.2012
15.11.2012
21.11.2012
123/2012 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - OcÚ
neuvedené - neuvedené
23.81 08.11.2012
15.11.2012
21.11.2012
124/2012 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
neuvedené - neuvedené
184.88 08.11.2012
15.11.2012
21.11.2012
127/2012 33745366 Ján Novosád , Malá Čierna 4 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
72.07 12.11.2012
20.11.2012
21.11.2012
128/2012 36000477 BROS ,s.r.o , Zádubnie - Údolná 169 , 010 03 Žilina
Servis PC+ ESET
neuvedené - neuvedené
94.37 13.11.2012
15.11.2012
21.11.2012
129/2012 36324124 DEMIFOOD , spol. s r.o. , Piešťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
82.34 13.11.2012
12.11.2012
21.11.2012
132/2012 36324124 DEMIFOOD , spol. s r.o. , Piešťanská 2503/43 ,Nové Mesto nad Váhom
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
-11.29 15.11.2012
12.11.2012
21.11.2012
112/2012 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
neuvedené - neuvedené
239.40 15.10.2012
25.10.2012
29.10.2012
114/2012 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - mobil
neuvedené - neuvedené
20.06 17.10.2012
25.10.2012
29.10.2012
110/2012 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava
Telefón - mobil
neuvedené - neuvedené
41.46 12.10.2012
22.10.2012
23.10.2012
111/2012 34353089 Ing. Eduard Waczlav - ALERTECH , Kvačalova 1167/29 , 010 04 Žilina
Obecný kamerový systém
TS-D-2012002 - neuvedené
7504.08 15.10.2012
19.10.2012
23.10.2012
86/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
neuvedené - neuvedené
29.23 05.09.2012
02.10.2012
17.10.2012
93/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
neuvedené - neuvedené
36.18 11.09.2012
02.10.2012
17.10.2012
96/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
neuvedené - neuvedené
30.03 18.09.2012
16.10.2012
17.10.2012
97/2012 35790253 Petit Press , a.s. , Lazaretská 12 , 811 08 Bratislava
Zverejnenie inzerátu
neuvedené - neuvedené
41.30 19.09.2012
16.10.2012
17.10.2012
98/2012 36238091 ASTERA , s.r.o. , Stromova č.5 , 911 01 Trenčín
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
45.64 20.09.2012
02.10.2012
17.10.2012
99/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
neuvedené - neuvedené
30.95 27.09.2012
16.10.2012
17.10.2012
101/2012 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
neuvedené - neuvedené
606.00 02.10.2012
16.10.2012
17.10.2012
102/2012 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
neuvedené - neuvedené
238.74 02.10.2012
16.10.2012
17.10.2012
103/2012 33745366 Ján Novosád , Malá Čierna 4 , 015 01 Rajec
Ovocie a zelenina - ŠJ
neuvedené - neuvedené
69.90 03.10.2012
11.10.2012
17.10.2012
104/2012 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
244.09 03.10.2012
03.10.2012
17.10.2012
105/2012 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Úložné
neuvedené - neuvedené
124.40 04.10.2012
16.10.2012
17.10.2012
107/2012 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - OcÚ
neuvedené - neuvedené
21.54 10.10.2012
16.10.2012
17.10.2012
108/2012 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - MŠ
neuvedené - neuvedené
13.73 10.10.2012
16.10.2012
17.10.2012
« späť 1 2 3 ďalej »