Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
1/2012
04.04.2012
13.04.2012
Jednorázový odber vody
Sevak , a.s.
36672297, Bôrická cesta 1960 , 017 57 Žilina
180.69
Ing. Štefan Harant
starosta