Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
133/2013 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
159.60 11.09.2013
20.09.2013
20.09.2013
136/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - mobil
1/2012 - neuvedené
25.76 16.09.2013
20.09.2013
20.09.2013
123/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
37.20 03.09.2013
17.09.2013
17.09.2013
121/2013 36734390 BROS Computing , s.r.o., Zádubnie 169 , 010 03 Žilina
Web servis 2013 + doména
Zmluva zo dňa 17.8.2011 - neuvedené
110.00 28.08.2013
16.09.2013
16.09.2013
124/2013 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
Zmluva zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 03.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
125/2013 31559221 KA-VT spol. s r.o. , Polomska 2 , 010 08 Žilina
Toner do tlačiarne
neuvedené - 15/2013
83.00 03.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
126/2013 36259560 RVC Senica , s.r.o. , M. Nešpora 925/8 , 905 01 Senica
Audit za rok 2012
12/2012 - neuvedené
498.43 04.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
127/2013 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Uloženie a zneškodnenie odpadu
Zmluva zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
181.49 04.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
128/2013 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
1810 zo dňa 12.12.2006 - neuvedené
188.12 09.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
129/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
13.21 09.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
130/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
22.13 09.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
131/2013 36734390 BROS Computing , s.r.o., Zádubnie 169 , 010 03 Žilina
Servis PC- knižnica
21/2013 - neuvedené
29.00 11.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
122/2013 36182214 SOFT-GL,s.r.o. , Belehradská 1 , 040 13 Košice
Aktualizácia softvéru ŠJ
neuvedené - 14/2013
39.32 02.09.2013
05.09.2013
05.09.2013
117/2013 36672297 SEVAK ,a.s. , Bôrická cesta 1960 , 010 57 Žilina
Faktúra za vodné
21/2012 - neuvedené
170.43 14.08.2013
28.08.2013
28.08.2013
120/2013 31612041 ELVEZA , a.s. , Bytčická cesta 4 , 010 01 Žilina
Zinkovanie
neuvedené - neuvedené
13.92 26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
116/2013 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Metodova 8 , 821 08 Bratislava
Telefón - mobil
29/2012 , 30/2012 - neuvedené
34.49 12.08.2013
22.08.2013
22.08.2013
118/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - mobil
1/2012 - neuvedené
20.06 14.08.2013
22.08.2013
22.08.2013
109/2013 33354774 Jozef Paulíni BOBO , Sama Chalupku 735/5 , 015 01 Rajec
Preprava materiálu
neuvedené - 13/2013
12.48 22.07.2013
15.08.2013
15.08.2013
111/2013 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
Zmluva zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 02.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
112/2013 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Uloženie a zneškodnenie odpadu
Zmluva zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
332.15 05.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
113/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
13.14 07.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
114/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
23.74 07.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
115/2013 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
1810 zo dňa 12.12.2006 - neuvedené
173.34 08.08.2013
15.08.2013
15.08.2013
103/2013 17317282 STRABAG , s.r.o. , Direkcia TG , Mlynské Nivy 61/A , 825 18 Bratislava
Oprava štátnej cesty po realizácií vodovodu - I. etapa
8/2013 - neuvedené
18284.10 12.07.2013
30.07.2013
30.07.2013
110/2013 31331131 ŠEVT , a.s. ,Cementárenská 16 , 974 72 Banská Bystrica
Kancelárske potreby
neuvedené - neuvedené
9.88 23.07.2013
15.07.2013
23.07.2013
102/2013 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava
Telefón - mobil
29/2012 , 30/2012 - neuvedené
27.19 10.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
105/2013 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
231.42 16.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
106/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - mobil
1/2012 - neuvedené
20.06 16.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
107/2013 46619933 Urík s.r.o. , Zátočná 467/16 , 013 13 Rajecké Teplice
Vývoz VOK
34/2012 - neuvedené
187.48 16.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
108/2013 36304182 STAVA , s.r.o. , Centrum 5/9 , 017 01 Považská Bystrica
Projekt " Rekonštrukcia a úprava budovy KD a nákup inventáru "
7/2013 - neuvedené
1250.00 22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
73/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
47.00 28.05.2013
03.07.2013
22.07.2013
92/2013 43901140 BV PLAN , spol. s r.o. , Fačkov 72 , 013 15 Rajecká Lesná
Vyhotovenie geometrického plánu
neuvedené - 12/2013
257.00 26.06.2013
15.07.2013
15.07.2013
93/2013 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
Zmluva zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 02.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
94/2013 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Úložné
Zmluva zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
130.30 04.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
95/2013 43141111 Helena Ďureková , Malá Čierna 85 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
2/2013 - neuvedené
35.07 04.07.2013
03.07.2013
15.07.2013
96/2013 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
25/2012 - neuvedené
224.28 08.07.2013
03.07.2013
15.07.2013
97/2013 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
317.02 08.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
100/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
13.80 10.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
101/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
26.27 10.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
104/2013 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
1810 zo dňa 12.12.2006 - neuvedené
177.44 15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
90/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
41.55 18.06.2013
28.06.2013
10.07.2013
91/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
32.70 25.06.2013
28.06.2013
10.07.2013
77/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
47.00 04.06.2013
28.06.2013
10.07.2013
82/2013 43141111 Helena Ďureková , Malá Čierna 85 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
2/2013 - neuvedené
31.56 10.06.2013
28.06.2013
10.07.2013
83/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
34.40 11.06.2013
28.06.2013
10.07.2013
98/2013 36631124 Slovenská pošta ,a.s. , Uzbecká 4 , 820 14 Bratislava
Včielka - MŠ
neuvedené - neuvedené
4.00 08.07.2013
21.06.2013
08.07.2013
99/2013 36631124 Slovenská pošta ,a.s. , Uzbecká 4 , 820 14 Bratislava
Denník Pravda
neuvedené - neuvedené
75.56 08.07.2013
21.06.2013
08.07.2013
86/2013 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava
Telefón - mobil
29/2012 , 30/2012 - neuvedené
27.71 12.06.2013
21.06.2013
21.06.2013
87/2013 33354774 Jozef Paulíni BOBO , Sama Chalupku 735/5 , 015 01 Rajec
Preprava materiálu
neuvedené - 10/2013
21.60 12.06.2013
21.06.2013
21.06.2013
88/2013 00634191 DGB consult , s.r.o. , Kollárova 2641/15 , 010 01 Žilina
Vypracovanie monitorovacej správy
neuvedené - 11/2013
36.00 17.06.2013
21.06.2013
21.06.2013