Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
89/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - mobil
1/2012 - neuvedené
20.06 17.06.2013
21.06.2013
21.06.2013
79/2013 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
25/2012 - neuvedené
287.48 07.06.2013
07.06.2013
20.06.2013
74/2013 00632732 Obec Ďurčiná , 015 01 Ďurčiná
dovoz materiálu
neuvedené - 8/2013 zo dňa 22.5.2013
13.80 29.05.2013
17.06.2013
17.06.2013
75/2013 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Úložné
Zmluva zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
148.99 04.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
76/2013 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
Zmluva zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 04.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
78/2013 00632732 Obec Ďurčiná , 015 01 Ďurčiná
dovoz materiálu
neuvedené - 9/2013
26.40 05.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
80/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
13.14 07.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
81/2013 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
1810 zo dňa 12.12.2006 - neuvedené
91.21 10.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
84/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
22.30 11.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
85/2013 36304182 STAVA , s.r.o. , Centrum 5/9 , 017 01 Považská Bystrica
Projekt " Rekonštrukcia a úprava budovy KD a nákup inventáru "
7/2013 - neuvedené
3000.00 12.06.2013
14.06.2013
14.06.2013
53/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
47.00 23.04.2013
22.05.2013
07.06.2013
57/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
56.03 30.04.2013
22.05.2013
07.06.2013
60/2013 43141111 Helena Ďureková , Malá Čierna 85 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
2/2013 - neuvedené
28.10 06.05.2013
22.05.2013
07.06.2013
66/2013 43901140 BV PLAN , spol. s r.o. , Fačkov 72 , 013 15 Rajecká Lesná
Geodetické práce
neuvedené - 6/2013 zo dňa 2.5.2013
317.00 13.05.2013
07.06.2013
07.06.2013
67/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
56.03 14.05.2013
22.05.2013
07.06.2013
69/2013 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
25/2012 - neuvedené
221.23 14.05.2013
14.05.2013
07.06.2013
72/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
52.45 21.05.2013
31.05.2013
07.06.2013
68/2013 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
215.46 14.05.2013
27.05.2013
27.05.2013
70/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - mobil
1/2012 - neuvedené
26.84 15.05.2013
27.05.2013
27.05.2013
71/2013 36000477 BROS , s.r.o. , Zádubnie - Údolná 169 , 010 03 Žilina
Servis PC
neuvedené - 7/2013 zo dňa 17.5.2013
63.00 20.05.2013
27.05.2013
27.05.2013
64/2013 36361585 Nelson Services ,s.r.o. , Konská 338 , 013 13 Rajecké Teplice
Servis internetu
071201 - neuvedené
47.07 13.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
65/2013 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava
Telefón - mobil
29/2012 , 30/2012 - neuvedené
24.97 13.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
54/2013 40134091 Zadňančin Ján , Ďurčiná 345 ,015 01 Rajec
žeriavnícke práce
neuvedené - 4/2013
140.00 24.04.2013
17.05.2013
17.05.2013
55/2013 00632732 Obec Ďurčiná , 015 01 Ďurčiná
dovoz materiálu
neuvedené - 5/2013
15.60 26.04.2013
17.05.2013
17.05.2013
56/2013 46619933 Urík s.r.o. , Zátočná 467/16 , 013 13 Rajecké Teplice
Vývoz VOK
34/2012 - neuvedené
97.16 30.04.2013
17.05.2013
17.05.2013
58/2013 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
Zmluva zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 03.05.2013
17.05.2013
17.05.2013
59/2013 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Úložné
Zmluva zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
261.43 03.05.2013
17.05.2013
17.05.2013
61/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
21.96 09.05.2013
17.05.2013
17.05.2013
62/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
15.49 09.05.2013
17.05.2013
17.05.2013
63/2013 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
1810 zo dňa 12.12.2006 - neuvedené
179.89 10.05.2013
17.05.2013
17.05.2013
37/2013 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
25/2012 - neuvedené
209.72 03.04.2013
15.04.2013
06.05.2013
39/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
36.10 04.04.2013
16.04.2013
06.05.2013
43/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
36.10 09.04.2013
30.04.2013
06.05.2013
47/2013 43141111 Helena Ďureková , Malá Čierna 85 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
2/2013 - neuvedené
30.31 11.04.2013
16.04.2013
06.05.2013
48/2013 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. , Piešťanská 2503/43 , Nové Mesto nad Váhom
potraviny ŠJ
24/2012 - neuvedené
106.56 12.04.2013
30.04.2013
06.05.2013
50/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
56.03 16.04.2013
30.04.2013
06.05.2013
45/2013 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava
Telefón - mobil
29/2012 , 30/2012 - neuvedené
25.21 10.04.2013
22.04.2013
22.04.2013
46/2013 45498261 CHALUPY AKZ , s.r.o. , Rajecká Lesná 461 , 013 15 Rajecká Lesná
zimná údržba miestnych komunikácií a verejného priestranstva
31/2012 - neuvedené
45.00 10.04.2013
22.04.2013
22.04.2013
49/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - mobil
1/2012 - neuvedené
20.06 15.04.2013
22.04.2013
22.04.2013
51/2013 17310598 SLOVGRAM , Jakubovo nám. 14 , 813 48 Bratislava
prenos zvukových záznamov
918672 zo dňa 11.5.2009 - neuvedené
33.50 17.04.2013
22.04.2013
22.04.2013
52/2013 36535605 Remek , s.r.o. , Nálepkova 2 , 949 01 Nitra
používanie SW
2000/389 zo dňa 30.4.2010 - neuvedené
334.58 19.04.2013
22.04.2013
22.04.2013
36/2013 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
Zmluva zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 02.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
38/2013 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
247.02 03.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
40/2013 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Úložné
Zmluva zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
160.07 04.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
41/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
13.14 09.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
42/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
22.26 09.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
44/2013 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
1810 zo dňa 12.12.2006 - neuvedené
179.06 10.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
35/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
41.55 19.03.2013
26.03.2013
08.04.2013
5/2013 35407743 Združenie Furond - Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
36.50 22.01.2013
14.03.2013
25.03.2013
17/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
35.30 12.02.2013
14.03.2013
25.03.2013