Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
19/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
22.90 19.02.2013
19.03.2013
25.03.2013
25/2013 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
25/2012 - neuvedené
112.93 04.03.2013
19.03.2013
25.03.2013
26/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
47.00 06.03.2013
20.03.2013
25.03.2013
31/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
36.10 12.03.2013
20.03.2013
25.03.2013
32/2013 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava
Telefón - mobil
29/2012 , 30/2012 - neuvedené
31.88 12.03.2013
21.03.2013
25.03.2013
30/2013 45498261 CHALUPY AKZ , s.r.o. , Rajecká Lesná 461 , 013 15 Rajecká Lesná
zimná údržba miestnych komunikácií a verejného priestranstva
31/2012 - neuvedené
270.00 08.03.2013
21.03.2013
22.03.2013
33/2013 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
neuvedené - neuvedené
127.68 13.03.2013
21.03.2013
22.03.2013
34/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - mobil
1/2012 - neuvedené
20.06 14.03.2013
21.03.2013
22.03.2013
21/2013 31559221 KA-VT spol. s r.o. , Polomska 2 , 010 08 Žilina
Kancelárske potreby
neuvedené - 2/2013
85.90 25.02.2013
15.03.2013
18.03.2013
22/2013 17846234 EKOTHERM - GALKO , Javorová 186/3 , 015 01 Rajec
plán hrobových miest
neuvedené - 3/2013
70.00 01.03.2013
15.03.2013
18.03.2013
23/2013 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Úložné
zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
150.92 04.03.2013
15.03.2013
18.03.2013
24/2013 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 04.03.2013
15.03.2013
18.03.2013
27/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
24.42 07.03.2013
15.03.2013
18.03.2013
28/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
13.14 07.03.2013
15.03.2013
18.03.2013
29/2013 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
1810 zo dňa 12.12.2006 - neuvedené
171.67 07.03.2013
15.03.2013
18.03.2013
8/2013 43141111 Helena Ďureková , Malá Čierna 85 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
2/2013 - neuvedené
34.59 31.01.2013
28.02.2013
12.03.2013
9/2013 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
25/2012 - neuvedené
122.98 31.01.2013
15.02.2013
27.02.2013
15/2013 45498261 CHALUPY AKZ , s.r.o. , Rajecká Lesná 461 , 013 15 Rajecká Lesná
zimná údržba miestnych komunikácií a verejného priestranstva
31/2012 - neuvedené
315.00 11.02.2013
22.02.2013
25.02.2013
16/2013 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava
Telefón - mobil
29/2012 , 30/2012 - neuvedené
26.03 12.02.2013
22.02.2013
25.02.2013
18/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - mobil
1/2012 - neuvedené
20.06 14.02.2013
22.02.2013
25.02.2013
20/2013 00632732 Obec Ďurčiná , 015 01 Ďurčiná
dovoz piesku - posyp
neuvedené - 1/2013
16.80 20.02.2013
22.02.2013
25.02.2013
10/2013 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 04.02.2013
15.02.2013
18.02.2013
11/2013 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Úložné
zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
138.36 05.02.2013
15.02.2013
18.02.2013
12/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
15.62 07.02.2013
15.02.2013
18.02.2013
13/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
23.69 07.02.2013
15.02.2013
18.02.2013
14/2013 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
1810 zo dňa 12.12.2006 - neuvedené
172.49 07.02.2013
15.02.2013
18.02.2013
6/2013 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
neuvedené - neuvedené
247.02 22.01.2013
11.02.2013
12.02.2013
7/2013 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
26.40 28.01.2013
11.02.2013
12.02.2013
160/2012 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
neuvedené - neuvedené
111.25 31.12.2012
28.01.2013
11.02.2013
2/2013 35407743 Združenie Furond - Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
36.50 08.01.2013
28.01.2013
11.02.2013
3/2013 35407743 Združenie Furond - Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
42.05 15.01.2013
28.01.2013
11.02.2013
4/2013 36324124 DEMIFOOD , spol. s r.o. , Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom
potraviny ŠJ
24/2012 - neuvedené
74.16 18.01.2013
04.02.2013
11.02.2013
169/2012 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Výučtovacia faktúra za plyn
neuvedené - neuvedené
-503.11 31.12.2012
05.02.2013
05.02.2013
168/2012 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
neuvedené - neuvedené
4.41 22.01.2013
17.01.2013
23.01.2013
164/2012 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava
Telefón - mobil
neuvedené - neuvedené
27.71 11.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
165/2012 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
neuvedené - neuvedené
264.49 15.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
166/2012 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - mobil
neuvedené - neuvedené
20.06 16.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
167/2012 31575951 Prima banka Slovensko , a.s. , Hodžova 11 , 010 11 Žilina
Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov
neuvedené - neuvedené
39.96 16.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
1/2013 36734390 BROS Computing , s.r.o. , Zádubnie 169 , 010 03 Žilina
Odborná a technická pomoc
1/2013 - neuvedené
66.00 04.01.2013
15.01.2013
16.01.2013
161/2012 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Úložné
neuvedené - neuvedené
189.22 04.01.2013
15.01.2013
15.01.2013
162/2012 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - MŠ
neuvedené - neuvedené
13.14 09.01.2013
15.01.2013
15.01.2013
163/2012 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - OcÚ
neuvedené - neuvedené
21.85 09.01.2013
15.01.2013
15.01.2013
159/2012 36631124 Slovenská pošta , a.s. , Partizánska cesta 9 , 975 99 Banská Bystrica
Predplatné - Pravda
neuvedené - neuvedené
74.60 20.12.2012
12.12.2012
10.01.2013
131/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
neuvedené - neuvedené
36.50 14.11.2012
31.12.2012
09.01.2013
134/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
neuvedené - neuvedené
36.50 21.11.2012
31.12.2012
09.01.2013
138/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
neuvedené - neuvedené
36.50 27.11.2012
31.12.2012
09.01.2013
143/2012 31730671 LIVONEC ,s.r.o. , Tulská 33 , 010 08 žilina
Oprava HS + tabuľky KS
neuvedené - neuvedené
33.73 05.12.2012
21.12.2012
09.01.2013
144/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
neuvedené - neuvedené
42.05 06.12.2012
31.12.2012
09.01.2013
145/2012 36000477 BROS ,s.r.o , Zádubnie - Údolná 169 , 010 03 Žilina
Oprava PC - knižnica
neuvedené - neuvedené
57.00 07.12.2012
21.12.2012
09.01.2013
149/2012 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
neuvedené - neuvedené
239.40 10.12.2012
21.12.2012
09.01.2013