Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
150/2012 00632716 Obec Malá Čierna , 015 01 Rajec
Fakturácia za dodávku el.energie
neuvedené - neuvedené
111.69 10.12.2012
21.12.2012
09.01.2013
151/2012 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
neuvedené - neuvedené
36.50 12.12.2012
31.12.2012
09.01.2013
152/2012 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Prievozská 6/A , 821 09 Bratislava
Telefón - mobil
neuvedené - neuvedené
27.34 12.12.2012
21.12.2012
09.01.2013
153/2012 46082182 PAPERA s.r.o. , Čerešňová 17 , 974 05 Banská Bystrica
Kancelárske potreby
neuvedené - neuvedené
48.00 13.12.2012
21.12.2012
09.01.2013
156/2012 35763469 Slovak Telekom a.s. , Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
Telefón - mobil
neuvedené - neuvedené
20.06 17.12.2012
21.12.2012
09.01.2013
157/2012 35118687 Dušan Masár - ELMA , Cintorínska č.403 , 013 13 Konská
Oprava verejného osvetlenia
neuvedené - neuvedené
133.84 19.12.2012
21.12.2012
09.01.2013
158/2012 17682258 FEREX , s.r.o. , Vodná 23 , 949 01 Nitra
Nákup 110 l kontajnerov
neuvedené - neuvedené
487.20 20.12.2012
21.12.2012
09.01.2013
« späť 1 2 3 4 5 ďalej »