Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
187/2013 36259560 RVC Senica , s.r.o. , M. Nešpora 925/8 , 905 01 Senica
Audit za rok 2012 - Výročná správa
12/2012 - neuvedené
204.00 27.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
175/2013 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Uloženie a zneškodnenie odpadu
Zmluva zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
126.59 04.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
177/2013 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
25/2012 - neuvedené
218.41 05.12.2013
17.12.2013
23.12.2013
178/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
22.60 09.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
179/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
19.44 09.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
180/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
mäso ŠJ
27/2012 - neuvedené
25.60 10.12.2013
20.12.2013
23.12.2013
182/2013 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
127.68 11.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
183/2013 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Metodova 8 , 821 08 Bratislava
Telefón - mobil
29/2012 , 30/2012 - neuvedené
28.12 11.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
184/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - mobil
1/2012 - neuvedené
20.06 13.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
185/2013 36860654 JUDr. Dušan Divko , Šoltésovej 346/1 , 017 01 Považská Bystrica
Právne služby
neuvedené - neuvedené
200.00 13.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
186/2013 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
1810 zo dňa 12.12.2006 - neuvedené
179.09 19.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
173/2013 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
Zmluva zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 02.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
181/2013 40278697 Eva Kašová - ELP , Gaštanová 3087/39 , 010 07 Žilina
Oprava vysávača - MŠ
neuvedené - 20/2013
52.42 11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
170/2013 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. , Piešťanská 2503/43 , Nové Mesto nad Váhom
potraviny ŠJ
20/2013 - neuvedené
122.48 18.11.2013
04.12.2013
06.12.2013
152/2013 46619933 Urík s.r.o. , Zátočná 467/16 , 013 13 Rajecké Teplice
Vývoz VOK
34/2012 - neuvedené
129.53 29.10.2013
21.11.2013
21.11.2013
155/2013 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Uloženie a zneškodnenie odpadu
Zmluva zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
315.18 06.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
160/2013 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Metodova 8 , 821 08 Bratislava
Telefón - mobil
29/2012 , 30/2012 - neuvedené
25.16 11.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
162/2013 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
63.84 11.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
166/2013 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
175.56 13.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
167/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - mobil
1/2012 - neuvedené
20.27 13.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
168/2013 37805533 Združenie obcí Rajecká dolina , Nám. SNP 1/29 , 013 13 Rajecké Teplice
vrecia na separáciu
neuvedené - neuvedené
14.40 14.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
153/2013 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
Zmluva zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 04.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
156/2013 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
160.00 06.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
157/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
25.09 07.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
158/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
49.70 07.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
159/2013 36000477 BROS , s.r.o. , Zádubnie - Údolná 169 , 010 03 Žilina
ESET-aktualizácia
21/2013 - neuvedené
84.00 07.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
161/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
13.75 11.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
163/2013 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
1810 zo dňa 12.12.2006 - neuvedené
276.88 11.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
164/2013 43141111 Helena Ďureková , Malá Čierna 85 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
2/2013 - neuvedené
76.20 11.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
165/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
36.90 11.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
154/2013 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
25/2012 - neuvedené
198.59 05.11.2013
11.11.2013
12.11.2013
140/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
42.36 02.10.2013
11.11.2013
11.11.2013
144/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
48.80 07.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
149/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
52.99 14.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
134/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
51.59 12.09.2013
28.10.2013
29.10.2013
137/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
31.55 18.09.2013
28.10.2013
29.10.2013
138/2013 35407743 Združenie Furond-Furmánková , Ondrejka , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
52.96 23.09.2013
28.10.2013
29.10.2013
141/2013 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2 , 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
247.02 02.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
142/2013 31930387 Skládka odpadov Raj. regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18
Uloženie a zneškodnenie odpadu
Zmluva zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
145.51 03.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
147/2013 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava
Telefón - mobil
29/2012 , 30/2012 - neuvedené
25.52 10.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
150/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
15.22 16.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
151/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - mobil
1/2012 - neuvedené
20.06 16.10.2013
21.10.2013
21.10.2013
143/2013 22632557 Štefánia Bohdalová-Pekáreň Bohdalová , Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
25/2012 - neuvedené
292.92 07.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
145/2013 43141111 Helena Ďureková , Malá Čierna 85 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
2/2013 - neuvedené
100.39 07.10.2013
17.10.2013
17.10.2013
139/2013 35815256 SPP , a.s. , Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn - OcÚ+MŠ
Zmluva zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 02.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
146/2013 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
26.42 09.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
148/2013 36400491 T+T , a.s. , Andreja Kmeťa 18 , 010 01 , Žilina
Vývoz SN
1810 zo dňa 12.12.2006 - neuvedené
181.56 11.10.2013
15.10.2013
15.10.2013
135/2013 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. , Piešťanská 2503/43 , Nové Mesto nad Váhom
potraviny ŠJ
20/2013 - neuvedené
180.44 12.09.2013
10.10.2013
10.10.2013
119/2013 17317282 STRABAG , s.r.o. , Direkcia TG , Mlynské Nivy 61/A , 825 18 Bratislava
Oprava štátnej cesty po realizácií vodovodu - 2. etapa
13/2013 - neuvedené
13707.02 16.08.2013
20.09.2013
20.09.2013
132/2013 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Metodova 8 , 821 08 Bratislava
Telefón - mobil
29/2012 , 30/2012 - neuvedené
32.65 11.09.2013
20.09.2013
20.09.2013
« späť 1 2 3 4 5 ďalej »