Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2216/2015 48068365 Jana Klabníková , Lipová 157/4 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
6/2015 - neuvedené
195.37 31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
2215/2015 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad - dobropis
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
-389.00 30.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
2196/2015 22716360 Ing. arch. Jozef Troliga , Lazovná 16 , 974 01 Banská Bystrica
Projekt stavebných úprav
neuvedené - 22/2015
2100.00 03.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
2209/2015 35407743 Furond - Furmánková , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
41.47 14.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
2210/2015 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
180.78 16.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
2211/2015 17682258 FEREX , s.r.o. , Vodná 23 , 949 01 Nitra
110 l kontajnery
neuvedené - 42/2015
139.20 21.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
2212/2015 31575951 Prima banka Slovensko , a.s. , Hodžova 11 010 11 Žilina
Ročný poplatok
Zmluva zo dňa 26.1.2006 - neuvedené
41.90 21.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
2213/2015 36174319 NOMILAND , s.r.o. , Magnezitárska 11 , 040 13 Košice
Magnetická tabuľa + príslušenstvo
neuvedené - 43/2015
57.20 23.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
2214/2015 46862439 Ultima Ratio , s.r.o. , Ul. 1. mája 709 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Verejné obstarávanie - Pozemkové úpravy miestnych komunikácií
neuvedené - 24/2015
792.00 23.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
2177/2015 48253804 P4You , s.r.o. , Tranovského 3224/55 , 841 02 Bratislava 4
Vypracovanie žiadosti o NFP
neuvedené - 23/2015
1150.50 06.11.2015
29.12.2015
29.12.2015
2191/2015 43141111 Helena Ďureková, Malá Čierna 85 , 015 01 Malá Čierna
potraviny ŠJ
2/2013 - neuvedené
70.44 01.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2192/2015 35815256 SPP ,a.s. , Mlynské Nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn
Zmluva zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 02.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2193/2015 46619933 URÍK s.r.o. ,Zátočná 467/16 , 013 13 Rajecké Teplice
Vývoz VOK
7/2015 - neuvedené
132.94 02.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2194/2015 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. , Mlynské nivy 48 , 821 09 Bratislava 2
Ekonomické minimum starostu
neuvedené - 37/2015
19.49 02.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2197/2015 46862439 Ultima Ratio , s.r.o. , Ul. 1. mája 709 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Verejné obstarávanie - Pozemkové úpravy miestnych komunikácií
neuvedené - 24/2015
816.00 03.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2198/2015 36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. , Hliny 1412 , 017 07 Považská Bystrica
Vývoz smetných nádob
9/2014 - neuvedené
195.37 04.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2199/2015 48068365 Jana Klabníková , Lipová 157/4 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
6/2015 - neuvedené
111.81 04.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2200/2015 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18 , 015 01 Rajec
Uloženie a zneškodnenie odpadu
Zmluva zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
296.15 07.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2201/2015 37983598 EuroPro Slovensko , n.o. , Na kopci 652/3 , 010 01 Žilina
Poradenské služby
33/2015 - neuvedené
100.00 07.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2202/2015 40737403 Jozef Bohdal , Veľká Čierna 129 , 015 01 Rajec
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení
neuvedené - 39/2015
60.00 07.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2203/2015 35407743 Furond - Furmánková , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
39.79 07.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2204/2015 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
21.54 09.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2205/2015 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
12.73 09.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2206/2015 30482593 Ján Rončák - BREL , Centrum 2 622 , 017 01 Považská Bystrica
Rýchlo varná kanvica+sáčky do vysávača
neuvedené - 40/2015
23.81 11.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2207/2015 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Metodova 8 , 821 08 Bratislava
Telefón - OcÚ - mobily
30/2012 , 2/2014 , 27/2015 - neuvedené
47.69 11.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2208/2015 46841601 Pracovné odevy Apis s.r.o. , Škultétyho 5 , 010 01 Žilina
Pracovné odevy a obuv
neuvedené - 41/2015
127.61 11.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
2188/2015 35407743 Furond - Furmánková , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
46.92 30.11.2015
10.12.2015
10.12.2015
2195/2015 36440531 Martinus.sk , s.r.o. .M.R.Štefánika 58 , 036 01 Martin
DVD - Spievankovo 5 - MŠ
neuvedené - 38/2015
12.89 03.12.2015
03.12.2015
03.12.2015
2189/2015 46601988 JELEN DRUMS , s.r.o. , Kozmonautov 13 , Svätý Jur 900 21
CD Bumbarasa - MŠ
neuvedené - 36/2015
10.99 30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
2190/2015 48050296 ORIGINAL TRADE s.r.o. , Mlynská 355 , 029 44 Rabča
Drevené hračky - MŠ
neuvedené - 35/2015
152.29 30.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
2181/2015 40737403 Jozef Bohdal , Veľká Čierna 129 , 015 01 Rajec
Údržba verejného osvetlenia
neuvedené - 33/2015
50.00 13.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
2184/2015 32901143 Daniel Palko - Gaz - Term , Kpt. Nálepku 566 , 017 01 Považská Bystrica
Oprava plynového kotla v MŠ
neuvedené - 34/2015
71.32 20.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
2185/2015 00321575 Mesto Rajec , Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Spoločný obecný úrad
Zmluva zo dňa 1.6.2010 - neuvedené
282.22 20.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
2186/2015 35407743 Furond - Furmánková , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
41.63 23.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
2187/2015 36259560 RVC Senica s.r.o. , M. Nešpora 925/8 , 905 01 Senica
Audit za rok 2014
12/2012 - neuvedené
204.00 26.11.2015
30.11.2015
30.11.2015
2180/2015 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Metodova 8 , 821 08 Bratislava
Telefón - OcÚ - mobily
30/2012 , 2/2014 , 27/2015 - neuvedené
50.04 13.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
2182/2015 35407743 Furond - Furmánková , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
25.37 18.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
2183/2015 48068365 Jana Klabníková , Lipová 157/4 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
6/2015 - neuvedené
125.35 18.11.2015
23.11.2015
23.11.2015
2169/2015 35407743 Furond - Furmánková , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
44.80 02.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
2170/2015 48068365 Jana Klabníková , Lipová 157/4 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
6/2015 - neuvedené
74.38 02.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
2176/2015 43141111 Helena Ďureková, Malá Čierna 85 , 015 01 Malá Čierna
potraviny ŠJ
2/2013 - neuvedené
69.38 06.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
2179/2015 35407743 Furond - Furmánková , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
37.82 09.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
2168/2015 00178454 SOZA , Rastislavova 3 , 821 08 Bratislava 2
Používanie hudobných diel
10/2014 - neuvedené
36.00 30.10.2015
16.11.2015
16.11.2015
2171/2015 35815256 SPP ,a.s. , Mlynské Nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Záloha za plyn
Zmluva zo dňa 1.7.2009 - neuvedené
550.00 02.11.2015
16.11.2015
16.11.2015
2172/2015 35289830 Ľubomír Záň , Kunerad 270 , 013 13 Rajecké Teplice
Dovoz frézovaného asfaltu
neuvedené - 32/2015
120.00 03.11.2015
16.11.2015
16.11.2015
2173/2015 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18 , 015 01 Rajec
Uloženie a zneškodnenie odpadu
Zmluva zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
144.58 05.11.2015
16.11.2015
16.11.2015
2174/2015 36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. , Hliny 1412 , 017 07 Považská Bystrica
Vývoz smetných nádob
9/2014 - neuvedené
136.44 05.11.2015
16.11.2015
16.11.2015
2175/2015 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
21.76 06.11.2015
16.11.2015
16.11.2015
2178/2015 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - MŠ
28/2012 - neuvedené
17.88 09.11.2015
16.11.2015
16.11.2015
2164/2015 35407743 Furond - Furmánková , Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
potraviny ŠJ
27/2012 - neuvedené
37.82 19.10.2015
30.10.2015
30.10.2015
« späť 1 2 3 4 5 ďalej »