Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
43/2015
15.12.2015
15.12.2015
Magnetická tabuľa + príslušenstvo
NOMILAND , s.r.o.
36174319, Magnezitárska 11 , 040 13 Košice
57.20
Ján Matejička
starosta
42/2015
14.12.2015
14.12.2015
110 l kontajnery
FEREX , s.r.o.
17682258, Vodná 23 , 949 01 Nitra
139.20
Ján Matejička
starosta
41/2015
10.12.2015
10.12.2015
Pracovné odevy a obuv
Pracovné odevy Apis s.r.o.
46841601, Škultétyho 5 , 010 01 Žilina
127.61
Ján Matejička
starosta
40/2015
08.12.2015
08.12.2015
Rýchlo varná kanvica+sáčky do vysávača
Ján Rončák - BREL
30482593, Centrum 2 622 , 017 01 Považská Bystrica
23.58
Ján Matejička
starosta
39/2015
27.11.2015
27.11.2015
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení
Jozef Bohdal
40737403, Veľká Čierna 129 , 015 01 Rajec
60.00
Ján Matejička
starosta
37/2015
20.11.2015
20.11.2015
Ekonomické minimum starostu
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262, Mlynské Nivy 48 , 821 09 Bratislava 2
15.90
Ján Matejička
starosta
38/2015
20.11.2015
20.11.2015
DVD - Spievankovo 5 - MŠ
Martinus.sk , s.r.o.
36440531, M.R.Štefánika 58 ,036 01 Martin
12.89
Ján Matejička
starosta
36/2015
16.11.2015
16.11.2015
CD Bumbarasa - MŠ
JELEN DRUMS , s.r.o.
46601988, Kozmonautov 13 , Svätý Jur 900 21
10.99
Ján Matejička
starosta
35/2015
13.11.2015
13.11.2015
Drevené hračky - MŠ
ORIGINAL TRADE s.r.o.
48050296, Mlynská 355 , 029 44 Rabča
152.29
Ján Matejička
starosta
34/2015
12.11.2015
12.11.2015
Oprava plynového kotla v MŠ
Daniel Palko - Gaz - Term
32901143, Kpt. Nálepku 566 , 017 01 Považská Bystrica
80.00
Ján Matejička
starosta
33/2015
10.11.2015
10.11.2015
Údržba verejného osvetlenia
Jozef Bohdal
40737403, Veľká Čierna 129 , 015 01 Rajec
50.00
Ján Matejička
starosta
32/2015
12.10.2015
12.10.2015
Dovoz frézovaného asfaltu
Ľubomír Záň
35289830, Kunerad 270 , 013 13 Rajecké Teplice
20.00
Ján Matejička
starosta
31/2015
07.10.2015
07.10.2015
Rozvoz frézovaného asfaltu
Peter Jurkech
43310982, Malé Lednice 174 , 018 16
18.00
Ján Matejička
starosta
30/2015
06.10.2015
06.10.2015
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
SOFT-GL s.r.o.
36182214, Belehradská 1 , 040 13 Košice
39.24
Ján Matejička
starosta
28/2015
04.09.2015
04.09.2015
Servisné prehliadky plynových spotrebičov
pk SERVIS PLYN , ELEKTRO , Kazimír Peter
40945111, Kunerad 21 , 013 13 Kunerad
60.00
Ján Matejička
starosta
29/2015
04.09.2015
04.09.2015
PVC okno
Lucia Haviarová
47117478, B. S. Timravy 950 / 14 , 010 08 Žilina
60.00
Ján Matejička
starosta
27/2015
20.08.2015
20.08.2015
Žalúzie do MŠ
tnaraH , s.r.o.
44615418, Veľká Čierna 134 , 015 01 Veľká Čierna
245.06
Ján Matejička
starosta
22/2015
17.08.2015
17.08.2015
Vyhotovenie projektovej dokumentácie
Ing. arch. Jozef Troliga - Architekt
22716360, Lazovná 16 , 974 01 Banská Bystrica
2100.00
Ján Matejička
starosta
23/2015
17.08.2015
17.08.2015
Spracovanie a podanie Žiadostí o NFP
P4You , s.r.o.
48253804, Tranovského 55 , 841 02 Bratislava
3300.00
19/2015
Ján Matejička
starosta
24/2015
17.08.2015
17.08.2015
Verejné obstarávanie - Pozemkové úpravy miestnych komunikácií
Ultima Ratio , s.r.o.
46862439, Ul. 1. Mája 709 , 031 01 Liptovský Mikuláš
2400.00
20/2015
Ján Matejička
starosta
25/2015
17.08.2015
17.08.2015
Koberec - MŠ
BRENO , s.r.o.
36660710, Košická 3 , Žilina
382.93
Ján Matejička
starosta
26/2015
17.08.2015
17.08.2015
Tlačivá pre MŠ
ŠEVT a.s.
31331131, Cementárenská 16 , 974 72 Banská Bystrica
7.82
Ján Matejička
starosta
21/2015
29.07.2015
29.07.2015
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia miestnych komunikácií
V+V STAVINVEST s.r.o.
43819478, Kpt. Jaroša 4 , 974 11 Banská Bystrica 11
995.00
Ján Matejička
starosta
20/2015
10.07.2015
10.07.2015
Volne stojaci sporák
Internet Mall Slovakia , s.r.o.
35950226, Pasienkova 12599/2G , 821 06 Bratislava
709.00
Ján Matejička
starosta
18/2015
01.07.2015
01.07.2015
Oprava verejného osvetlenia
EL-MA , s.r.o.
45336580, Žilinská cesta 53 , 013 11 Lietavská Lúčka
70.00
Ján Matejička
starosta
19/2015
01.07.2015
01.07.2015
Železobetónová šachta
Martin Sádecký
40709884, Malé Lednice 171 , 018 16
40.00
Ján Matejička
starosta
15/2015
16.06.2015
16.06.2015
Oprava a servisná prehliadka
Daniel Palko - Gaz - Term
32901143, Kpt. Nálepku 566 , 017 01 Považská Bystrica
200.00
Ján Matejička
starosta
16/2015
16.06.2015
16.06.2015
Drevené hranoly
Rezivo , s.r.o.
36396125, Bystrická - časť Vojtová , 015 01 Rajec
140.00
Ján Matejička
starosta
17/2015
16.06.2015
16.06.2015
Kamenivo
DAL ,spol. s r.o.
36413861, Považský Chlmec 500 , 010 03 Považský Chlmec
60.06
Ján Matejička
starosta
14/2015
03.06.2015
03.06.2015
Cement
DEKTRADE SR s.r.o.
43821103, Kamenná ul. č.6 , 010 01 Žilina
26.93
Ján Matejička
starosta
13/2015
01.06.2015
01.06.2015
časopis Včielka - MŠ
Slovenská pošta , a.s.
36631124, Partizánska cesta 9 , 975 99 Banská Bystrica
4.00
Ján Matejička
starosta
12/2015
10.05.2015
10.05.2015
Dovoz piesku
Peter Jurkech
43310982, Malé Lednice 174 , 018 16
35.00
Ján Matejička
starosta
10/2015
05.05.2015
05.05.2015
Cement
DEKTRADE SR s.r.o.
43821103, Kamenná ul. č.6 , 010 01 Žilina
27.36
Ján Matejička
starosta
11/2015
05.05.2015
05.05.2015
110 l kontajnery
FEREX , s.r.o.
17682258, Vodná 23 , 949 01 Nitra
255.56
Ján Matejička
starosta
8/2015
24.04.2015
24.04.2015
Zemné a výkopové práce
Anton Lednický - SHR
36128643, Malé Lednice 55 , 018 16
200.00
Ján Matejička
starosta
9/2015
24.04.2015
24.04.2015
Dovoz asfaltovej drte
Ladislav Mišúr LaMi Trans
43612997, Domaniža 264 , 018 16
1.50
Ján Matejička
starosta
7/2015
21.04.2015
21.04.2015
Kamenivo
DAL ,spol. s r.o.
36413861, Považský Chlmec 500 , 010 03 Považský Chlmec
66.96
Ján Matejička
starosta
6/2015
13.04.2015
13.04.2015
Vytýčenie vlastníckej hranice
BV PLAN , spol. s r.o.
43901140, Fačkov 72 , 013 15 Rajecká Lesná
130.00
Ján Matejička
starosta
4/2015
07.04.2015
07.04.2015
Stavebný materiál - cement , sieťovina
Pavol Fapšo - SOČ - S
17969271, Zemianska Závada 76 , 018 15 Prečín
220.14
Ján Matejička
starosta
5/2015
07.04.2015
07.04.2015
Kanalizačné rúry
REPLAST s.r.o.
31570666, Uhoľná 4 , 010 01 Žilina
148.00
Ján Matejička
starosta
3/2015
29.01.2015
29.01.2015
Zástava -Referendum
Marta Pauliniová
17914353, Námestie SNP 21 , 015 01 Rajec
10.00
Ján Matejička
starosta obce
1/2015
05.01.2015
05.01.2015
Programová zmena telefónneho čísla na zabezpečovacom systéme
ALERTECH s.r.o.
47885416, Dolné Rudiny 1 , 010 01 Žilina
54.00
Ján Matejička
starosta obce
2/2015
05.01.2015
05.01.2015
Prihláška na seminár
Mesto Rajecké Teplice
321591, Námestie SNP 1/29 , 013 13 Rajecké Teplice
25.00
Ján Matejička
starosta obce