Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2223/2015 44487703 Slavomír Gocál ,Kudlov 1253 , 023 14 Skalité
Pracovnozdravotná služba
5/2015 - neuvedené
30.00 31.12.2015
01.02.2016
01.02.2016
1/2016 00632724 Dodávatelia v 01/2016 podľa PDF prílohy
faktúry 1/2016
neuvedené - neuvedené
0.00 31.01.2016
31.01.2016
31.01.2016
1Z/2016 00632724 Dodávatelia v 01/2016 podľa PDF prílohy - zálohové faktúry
zálohové faktúry 1/2016
neuvedené - neuvedené
0.00 31.01.2016
31.01.2016
31.01.2016
2221/2015 48231657 Premier Consulting EU , s.r.o. , Hadovská cesta 870 , 945 01 Komárno
Verejné obstarávanie - Materská škola
31/2015 - neuvedené
1075.20 31.12.2015
14.12.2015
27.01.2016
2222/2015 48231657 Premier Consulting EU , s.r.o. , Hadovská cesta 870 , 945 01 Komárno
Verejné obstarávanie - Materská škola
30/2015 - neuvedené
120.00 31.12.2015
14.12.2015
27.01.2016
2217/2015 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - OcÚ
16/2012 - neuvedené
21.54 31.12.2015
15.01.2016
15.01.2016
2218/2015 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu , združenie , Námestie SNP 18/18 , 015 01 Rajec
Uloženie a zneškodnenie odpadu
Zmluva zo dňa 1.1.2005 - neuvedené
171.20 31.12.2015
15.01.2016
15.01.2016
2219/2015 36265144 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. , Hliny 1412 , 017 07 Považská Bystrica
Vývoz smetných nádob
9/2014 - neuvedené
121.79 31.12.2015
15.01.2016
15.01.2016
2220/2015 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Telefón - OcÚ
28/2012 - neuvedené
14.00 31.12.2015
15.01.2016
15.01.2016