Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
8/2016
28.01.2016
28.01.2016
Geodetické práce
BV PLAN , spol. s r.o.
43901140, Fačkov 72 , 013 15 Rajecká Lesná
194.00
Ján Matejička
starosta obce
9/2016
28.01.2016
28.01.2016
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262, Mlynské Nivy 48 , 821 09 Bratislava
18.29
Ján Matejička
starosta obce
10/2016
28.01.2016
28.01.2016
Detská plachta
HONOR , s.r.o.
31598251, Slovanská cesta 1 341 , 022 01 Čadca
106.56
Ján Matejička
starosta obce
7/2016
26.01.2016
26.01.2016
Meranie a revízia - OcÚ
EL - MA , s.r.o.
45336580, Žilinská cesta 53 , 013 11 Lietavská Lúčka
60.00
Ján Matejička
starosta obce
6/2016
25.01.2016
25.01.2016
Hračky - MŠ
NOMILAND , s.r.o.
36174319, Magnezitárska 11 , 040 13 Košice
574.80
Ján Matejička
starosta obce
5/2016
22.01.2016
22.01.2016
Kniha Zborník
Občianske združenie Hradiská
42276659, Dolná Mariková 244 , 018 02
15.00
Ján Matejička
starosta obce
4/2016
18.01.2016
18.01.2016
Meranie a revízia - MŠ
EL - MA , s.r.o.
45336580, Žilinská cesta 53 , 013 11 Lietavská Lúčka
84.00
Ján Matejička
starosta obce
3/2016
08.01.2016
08.01.2016
Časopis Včielka -MŠ
Slovenská pošta
36631124, Uzbecká 4 , 820 14 Bratislava 214
7.00
Ján Matejička
starosta obce
1/2016
04.01.2016
04.01.2016
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
RVC Martin
31938434, Nám. S. H. Vajanského 1 , 036 01 Martin
25.00
Ján Matejička
starosta obce
2/2016
04.01.2016
04.01.2016
Školenie zamestnancov z BOZP a PO
Slavomír Gocál
44487703, Kudlov 1 253 , 023 14 Skalité
128.00
Ján Matejička
starosta obce