Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
53/2017
27.12.2017
27.12.2017
Koberce do kancelárií
BRENO , s.r.o.
36660710, Košická 3 , 010 31 Žilina
224.77
Ján Matejička
starosta obce
52/2017
20.12.2017
20.12.2017
Svietidlá na verejné osvetlenie
VROTECH s.r.o.
44711158, Na piesku 17089/8 , 810 00 Bratiskava
612.00
Ján Matejička
starosta obce
51/2017
14.12.2017
14.12.2017
Novoročné pozdravy
LIM PO , s.r.o.
36498980, Jesenná 1 , 080 05 Prešov
18.80
Ján Matejička
starosta obce
49/2017
08.12.2017
08.12.2017
Elektromontážne práce - výmena ističov
Jozef Bohdal
40737403, Veľká Čierna 129 , 015 01
350.00
Ján Matejička
starosta obce
50/2017
08.12.2017
08.12.2017
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
RVC Martin
31938434, Nám. S. H. Vajanského 1 , 036 01 Martin
26.00
Ján Matejička
starosta obce
48/2017
28.11.2017
28.11.2017
Hracie zariadenie detského ihriska Materskej školy
AGL Ihriská , s.r.o.
43790941, Kalvárska 10 , 900 31 Stupava
1153.20
Ján Matejička
starosta obce
46/2017
27.11.2017
27.11.2017
Interiérové vybavenie kancelárie OcÚ
Peter Sádecký - AQASTYL
32896441, Veľká Čierna 76 , 015 01
352.80
Ján Matejička
starosta obce
47/2017
27.11.2017
27.11.2017
Vertikálne žalúzie
tnaraH , s.r.o.
44615418, Veľká Čierna 134 , 015 01
80.00
Ján Matejička
starosta obce
44/2017
24.11.2017
24.11.2017
Preprava materiálu
Peter Jurkech
43310982, Veľká Čierna 67 , 015 01
30.00
Ján Matejička
starosta obce
45/2017
24.11.2017
24.11.2017
Vodoinštalačné práce - oprava
Domanický s.r.o.
51067927, Veľká Čierna 118 , 015 01
130.00
Ján Matejička
starosta obce
43/2017
16.11.2017
16.11.2017
Časopis Včielka - MŠ
Slovenská pošta
36631124, Partizánska cesta 9 , 974 01 Banská Bystrica
7.00
Ján Matejička
starosta obce
40/2017
10.11.2017
10.11.2017
Tesco poukážky
TESCO STORES SR , a.s.
31321828, Kamenné nám. 1/A , 815 61 Bratislava
50.00
Ján Matejička
starosta obce
41/2017
10.11.2017
10.11.2017
Zemné a výkopové práce
Marek Lednický LEMAX
50072668, Malé Lednice 55 , 018 16 Malé Lednice
32.40
Ján Matejička
starosta obce
42/2017
10.11.2017
10.11.2017
Smetné nádoby , závesné odpadkové koše
Ferex , s.r.o.
17682258, Vodná 23 , 949 01 Nitra
465.60
Ján Matejička
starosta obce
39/2017
27.10.2017
27.10.2017
Vytýčenie vlastníckej hranice a príprava podkladov
BV PLAN , spol. s r.o.
43901140, Fačkov 72 , 013 15 Rajecká Lesná
150.00
Ján Matejička
starosta obce
37/2017
25.10.2017
25.10.2017
Elektromontážne práce na osvetlení cintorína
Jozef Bohdal
40737403, Veľká Čierna 129 , 015 01
100.00
Ján Matejička
starosta obce
38/2017
25.10.2017
25.10.2017
Vlajky
Signo , s.r.o.
43930824, Tatranská cesta 68 , 034 16 Ružomberok
93.36
Ján Matejička
starosta obce
36/2017
11.10.2017
11.10.2017
Hygienické pomôcky a potreby
KONEX MEDIK , spol. s r.o.
31713343, Rastislavova 7 , 040 01 Košice
101.94
Ján Matejička
starosta obce
35/2017
04.10.2017
04.10.2017
Publikácia " Rozpočet obce a vyššieho územného celku "
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262, Mlynské Nivy 48 , 821 09 Bratislava
10.80
Ján Matejička
starosta obce
34/2017
03.10.2017
03.10.2017
Dovoz drvy
Záň Ľubomír
35289830, Kunerad 270 , 013 13 Kunerad
72.00
Ján Matejička
starosta obce
33/2017
27.09.2017
27.09.2017
Kanalizačné koleno
Replast spol. s r.o.
31570666, Uhoľná 591/4 , 010 01 Žilina
21.60
Ján Matejička
starosta obce
32/2017
26.09.2017
26.09.2017
Aktualizácia žiadosti zo zmluvy o dielo č. SB 27112015
Premier Consulting EU , s.r.o.
48231657, Hadovská cesta 870 , 945 01 Komárno
1195.20
Ján Matejička
starosta obce
31/2017
12.09.2017
12.09.2017
Servisná prehliadka
Miroslav Šamaj - plynoservis
10880593, Považské Podhradie 75/75 , 017 04 Považská Bystrica
180.00
Ján Matejička
starosta obce
30/2017
11.09.2017
11.09.2017
Evidencia zastupovania - MŠ
ŠEVT a.s.
31331131, Cementárenská 16 , 974 72 Banská Bystrica
5.92
Ján Matejička
starosta obce
29/2017
08.09.2017
08.09.2017
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení
Jozef Bohdal
40737403, Veľká Čierna 129 , 015 01
120.00
Ján Matejička
starosta obce
27/2017
25.08.2017
25.08.2017
Tlačivá pre MŠ na školský rok 2017/2018
ŠEVT a.s.
31331131, Cementárenská 16 , 974 72 Banská Bystrica
15.23
Ján Matejička
starosta obce
28/2017
25.08.2017
25.08.2017
Kanalizačná rúra + koleno
Replast spol. s r.o.
31570666, Uhoľná 591/4 , 010 01 Žilina
165.24
Ján Matejička
starosta obce
24/2017
09.08.2017
09.08.2017
Daňové tlačivá
Inprost spol. s r.o.
31363091, Smrečianská 29 , 811 05 Bratislava
12.90
Ján Matejička
starosta obce
25/2017
09.08.2017
09.08.2017
Odvoz materiálu , zemné a výkopové práce na miestnej komunikácií
Marek Lednický LEMAX
50072668, Malé Lednice 55 , 018 16 Malé Lednice
1548.00
Ján Matejička
starosta obce
26/2017
09.08.2017
09.08.2017
Kuchynská zostava do KD
Peter Sádecký - AQASTYL
32896441, Veľká Čierna 76 , 015 01
500.00
Ján Matejička
starosta obce
23/2017
02.08.2017
02.08.2017
Aktualizácia SW na 1 rok
Abiset s.r.o.
36289141, Bernolákova 1A , 901 01 Malacky
49.00
Ján Matejička
starosta obce
22/2017
18.07.2017
18.07.2017
MQC - pre ÚPVS
BROS Computing , s.r.o.
36734390, Zádubnie 169 , 010 03 Žilina
95.00
Ján Matejička
starosta obce
19/2017
16.06.2017
16.06.2017
Ozvučenie hodových slávností v obci Veľká Čierna
ŠENKÁR Marián
33376549, Nový Domov 170/14 , 010 01 Žilina
390.00
Ján Matejička
starosta obce
20/2017
16.06.2017
16.06.2017
Prenájom mobilných WC
WC Expres s.r.o.
50006665, Dlhá 42/31 , 010 01 Bytčica
120.00
Ján Matejička
starosta obce
21/2017
16.06.2017
16.06.2017
Tanečné vystúpenie mažoretkového súboru KORDOVÁNKY
Občianske združenie APLAUZ
37903764, Lipová , 015 01 Rajec
150.00
Ján Matejička
starosta obce
17/2017
09.06.2017
09.06.2017
Obecné noviny
Inprost spol. s r.o.
31363091, Smrečianská 29 , 811 05 Bratislava
39.00
Ján Matejička
starosta obce
18/2017
09.06.2017
09.06.2017
Vývoz smetných nádob dňa 12.6.2017 a 26.6.2017
T +T , a.s.
36400491, Andreja Kmeťa 18 , 010 01 Žilina
214.80
Ján Matejička
starosta obce
15/2017
01.06.2017
01.06.2017
Prenájom paintballového zariadenia
DM SOFT SK , s.r.o.
44488866, Horný Val 8 , 010 01 Žilina
36.00
Ján Matejička
starosta obce
16/2017
01.06.2017
01.06.2017
Ukážky prvej pomoci
Slovenský Červený kríž , ÚzS Žilina
416169, Moyzesova 38 , 010 01 Žilina
50.00
Ján Matejička
starosta obce
14/2017
31.05.2017
31.05.2017
Vypracovanie NMS č. 5 k projektu Vodovod Veľká Čierna
MELMOTH s.r.o.
46151753, Farská 3 , 010 01 Žilina
150.00
Ján Matejička
starosta obce
12/2017
30.05.2017
30.05.2017
Časopis Včielka - MŠ
Slovenská pošta
36631124, Partizánska cesta 9 , 974 01 Banská Bystrica
4.00
Ján Matejička
starosta obce
13/2017
30.05.2017
30.05.2017
Medaily na kultúrnu akciu MDD 2017
Firma Košík - siete , s.r.o.
36556858, Detvianska 2212/6 , 940 67 Nové Zámky
13.50
Ján Matejička
starosta obce
11/2017
29.05.2017
29.05.2017
Prevoz , rozhrnutie a zavalcovanie asfaltovej drte
MMB - I , s.r.o.
36790648, Pod Lipie 343/20 , 013 14 Kamenná Poruba
350.00
Ján Matejička
starosta obce
10/2017
26.05.2017
26.05.2017
Preprava piesku
Peter Jurkech
43310982, Veľká Čierna 67 , 015 01
50.00
Ján Matejička
starosta obce
9/2017
17.05.2017
17.05.2017
Dovoz a odvoz materiálu , zemné a výkopové práce
Marek Lednický LEMAX
50072668, Malé Lednice 55 , 018 16 Malé Lednice
450.00
Ján Matejička
starosta obce
8/2017
15.05.2017
15.05.2017
Príprava žiadosti o dotáciu
Grantum s.r.o.
47443316, Karpatská 3106/3 , 010 08 Žilina
100.00
Ján Matejička
starosta obce
7/2017
09.05.2017
09.05.2017
Dovoz materiálu
RODUS Staving , s.r.o.
44133685, Ďurčiná 207 , 015 01 Rajec
70.00
Ján Matejička
starosta obce
6/2017
06.04.2017
06.04.2017
Zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky : ZBER A PREPRAVA KOMUNÁLNEHO ODPADU
Grantum s.r.o.
47443316, Karpatská 3106/3 , 010 08 Žilina
133.00
Ján Matejička
starosta obce
4/2017
27.03.2017
27.03.2017
Elektromontážne a pomocné práce na verejnom osvetlení , prekládka stožiara VO
Jozef Bohdal
40737403, Veľká Čierna 129 , 015 01
250.00
Ján Matejička
starosta obce
5/2017
27.03.2017
27.03.2017
Revízia el. inštalácie , revízia spotrebičov , kontrola preliezok
ArtTech s.r.o.
47819162, Skalité 1253 , 023 14 Skalité
200.00
Ján Matejička
starosta obce
« späť 1 2 ďalej »