Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
12/2018
31.12.2018
31.12.2018
Objednávky na dodávateľa 12/2018
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
11/2018
30.11.2018
30.11.2018
Objednávky na dodávateľa 11/2018
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
10/2018
31.10.2018
31.10.2018
Objednávky na dodávateľa 10/2018
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
09/2018
30.09.2018
30.09.2018
Objednávky na dodávateľa 09/2018
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
08/2018
31.08.2018
31.08.2018
Objednávky na dodávateľa 08/2018
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
07/2018
31.07.2018
31.07.2018
Objednávky na dodávateľa 07/2018
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
06/2018
30.06.2018
30.06.2018
Objednávky na dodávateľa 06/2018
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
05/2018
31.05.2018
31.05.2018
Objednávky na dodávateľa 05/2018
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna 75 , 015 01
0.00
Ján Matejička
starosta obce
04/2018
30.04.2018
30.04.2018
Objednávky na dodávateľa 04/2018
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna 75 , 015 01
0.00
Ján Matejička
starosta obce
03/2018
31.03.2018
31.03.2018
Objednávky na dodávateľa 03/2018
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna 75 , 015 01
0.00
Ján Matejička
starosta obce
02/2018
28.02.2018
28.02.2018
Objednávky na dodávateľa 02/2018
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna 75 , 015 01
0.00
Ján Matejička
starosta obce
01/2018
31.01.2018
31.01.2018
Objednávky na dodávateľa 01/2018
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna 75 , 015 01
0.00
Ján Matejička
starosta obce