Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
12/2019
31.12.2019
31.12.2019
Objednávky na dodávateľa 12/2019
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
11/2019
30.11.2019
30.11.2019
Objednávky na dodávateľa 11/2019
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
10/2019
31.10.2019
31.10.2019
Objednávky na dodávateľa 10/2019
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
09/2019
30.09.2019
30.09.2019
Objednávky na dodávateľa 09/2019
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
08/2019
31.08.2019
31.08.2019
Objednávky na dodávateľa 08/2019
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
7/2019
31.07.2019
31.07.2019
Objednávky na dodávateľa 07/2019
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
6/2019
30.06.2019
30.06.2019
Objednávky na dodávateľa 06/2019
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
5/2019
31.05.2019
31.05.2019
Objednávky na dodávateľa 05/2019
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
4/2019
30.04.2019
30.04.2019
Objednávky na dodávateľa 04/2019
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
3/2019
31.03.2019
31.03.2019
Objednávky na dodávateľa 03/2019
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
2/2019
28.02.2019
28.02.2019
Objednávky na dodávateľa 02/2019
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
1/2019
31.01.2019
31.01.2019
Objednávky na dodávateľa 01/2019
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce