Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
12Z2020 00632724 Dodávatelia v 12/2020 podľa PDF prílohy - zálohové faktúry
zálohové faktúry 12/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
122020 00632724 Dodávatelia v 12/2020 podľa PDF prílohy
faktúry 12/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
112020 00632724 Dodávatelia v 11/2020 podľa PDF prílohy
faktúry 11/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
102020 00632724 Dodávatelia v 10/2020 podľa PDF prílohy
faktúry 10/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
10Z2020 00632724 Dodávatelia v 10/2020 podľa PDF prílohy - zálohové faktúry
zálohové faktúry 10/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
092020 00632724 Dodávatelia v 09/2020 podľa PDF prílohy
faktúry 9/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 30.09.2020
30.09.2020
30.09.2020
082020 00632724 Dodávatelia v 08/2020 podľa PDF prílohy
faktúry 8/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
08Z2020 00632724 Dodávatelia v 08/2020 podľa PDF prílohy - zálohové faktúry
zálohové faktúry 8/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
072020 00632724 Dodávatelia v 07/2020 podľa PDF prílohy
faktúry 7/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 31.07.2020
31.07.2020
31.07.2020
062020 00632724 Dodávatelia v 06/2020 podľa PDF prílohy
faktúry 6/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
06Z2020 00632724 Dodávatelia v 06/2020 podľa PDF prílohy - zálohové faktúry
zálohové faktúry 6/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
052020 00632724 Dodávatelia v 05/2020 podľa PDF prílohy
faktúry 5/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 31.05.2020
31.05.2020
31.05.2020
042020 00632724 Dodávatelia v 04/2020 podľa PDF prílohy
faktúry 4/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 30.04.2020
30.04.2020
30.04.2020
032020 00632724 Dodávatelia v 03/2020 podľa PDF prílohy
faktúry 3/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020
03Z2020 00632724 Dodávatelia v 03/2020 podľa PDF prílohy - zálohové faktúry
zálohové faktúry 3/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020
022020 00632724 Dodávatelia v 02/2020 podľa PDF prílohy
faktúry 2/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 29.02.2020
29.02.2020
29.02.2020
012020 00632724 Dodávatelia v 01/2020 podľa PDF prílohy
faktúry 1/2020
neuvedené - neuvedené
0.00 31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020