Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
12/2020
31.12.2020
31.12.2020
Objednávky na dodávateľa 12/2020
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
11/2020
30.11.2020
30.11.2020
Objednávky na dodávateľa 11/2020
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
10/2020
31.10.2020
31.10.2020
Objednávky na dodávateľa 10/2020
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
9/2020
30.09.2020
30.09.2020
Objednávky na dodávateľa 09/2020
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
8/2020
31.08.2020
31.08.2020
Objednávky na dodávateľa 08/2020
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
7/2020
31.07.2020
31.07.2020
Objednávky na dodávateľa 07/2020
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
6/2020
30.06.2020
30.06.2020
Objednávky na dodávateľa 06/2020
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
5/2020
31.05.2020
31.05.2020
Objednávky na dodávateľa 05/2020
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
4/2020
30.04.2020
30.04.2020
Objednávky na dodávateľa 04/2020
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
3/2020
31.03.2020
31.03.2020
Objednávky na dodávateľa 03/2020
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
2/2020
29.02.2020
29.02.2020
Objednávky na dodávateľa 02/2020
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
1/2020
31.01.2020
31.01.2020
Objednávky na dodávateľa 01/2020
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce