Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
12Z2021 00632724 Dodávatelia v 12/2021 podľa PDF prílohy - zálohové faktúry
zálohové faktúry 12/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
122021 00632724 Dodávatelia v 12/2021 podľa PDF prílohy
faktúry 12/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
112021 00632724 Dodávatelia v 11/2021 podľa PDF prílohy
faktúry 11/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
102021 00632724 Dodávatelia v 10/2021 podľa PDF prílohy
faktúry 10/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 31.10.2021
31.10.2021
31.10.2021
092021 00632724 Dodávatelia v 09/2021 podľa PDF prílohy
faktúry 9/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 30.09.2021
30.09.2021
30.09.2021
09Z2021 00632724 Dodávatelia v 09/2021 podľa PDF prílohy - zálohové faktúry
zálohové faktúry 09/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 30.09.2021
30.09.2021
30.09.2021
082021 00632724 Dodávatelia v 08/2021 podľa PDF prílohy
faktúry 8/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
08Z2021 00632724 Dodávatelia v 08/2021 podľa PDF prílohy - zálohové faktúry
zálohové faktúry 08/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
072021 00632724 Dodávatelia v 07/2021 podľa PDF prílohy
faktúry 7/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 31.07.2021
31.07.2021
31.07.2021
062021 00632724 Dodávatelia v 06/2021 podľa PDF prílohy
faktúry 6/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
06Z2021 00632724 Dodávatelia v 06/2021 podľa PDF prílohy - zálohové faktúry
zálohové faktúry 6/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
052021 00632724 Dodávatelia v 05/2021 podľa PDF prílohy
faktúry 5/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
05Z2021 00632724 Dodávatelia v 05/2021 podľa PDF prílohy - zálohové faktúry
zálohové faktúry 5/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
042021 00632724 Dodávatelia v 04/2021 podľa PDF prílohy
faktúry 4/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 30.04.2021
30.04.2021
30.04.2021
032021 00632724 Dodávatelia v 03/2021 podľa PDF prílohy
faktúry 3/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 31.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
022021 00632724 Dodávatelia v 02/2021 podľa PDF prílohy
faktúry 2/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 28.02.2021
28.02.2021
28.02.2021
012021 00632724 Dodávatelia v 01/2021 podľa PDF prílohy
faktúry 1/2021
neuvedené - neuvedené
0.00 31.01.2021
31.01.2021
31.01.2021