Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
5/2021
30.11.2021
30.11.2021
Objednávky na dodávateľa 11/2021
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
4/2021
31.08.2021
31.08.2021
Objednávky na dodávateľa 08/2021
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
3/2021
30.06.2021
30.06.2021
Objednávky na dodávateľa 06/2021
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
2/2021
31.05.2021
31.05.2021
Objednávky na dodávateľa 05/2021
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce
1/2021
30.04.2021
30.04.2021
Objednávky na dodávateľa 04/2021
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ján Matejička
starosta obce