Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
12D2023 00632724 Dodávatelia v 12/2023 podľa PDF prílohy
DF 12/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
12E2023 00632724 Dodávatelia v 12/2023 podľa PDF prílohy
EF 12/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
12O2023 00632724 Dodávatelia v 12/2023 podľa PDF prílohy
OF 12/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.12.2023
31.12.2023
31.12.2023
11O2023 00632724 Dodávatelia v 11/2023 podľa PDF prílohy
OF 11/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 30.11.2023
30.11.2023
30.11.2023
11E2023 00632724 Dodávatelia v 11/2023 podľa PDF prílohy
EF 11/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 30.11.2023
30.11.2023
30.11.2023
11D2023 00632724 Dodávatelia v 11/2023 podľa PDF prílohy
DF 11/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 30.11.2023
30.11.2023
30.11.2023
10D2023 00632724 Dodávatelia v 10/2023 podľa PDF prílohy
DF 10/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.10.2023
31.10.2023
31.10.2023
10E2023 00632724 Dodávatelia v 10/2023 podľa PDF prílohy
EF 10/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.10.2023
31.10.2023
31.10.2023
10O2023 00632724 Dodávatelia v 10/2023 podľa PDF prílohy
OF 10/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.10.2023
31.10.2023
31.10.2023
09D2023 00632724 Dodávatelia v 09/2023 podľa PDF prílohy
DF 9/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 30.09.2023
30.09.2023
30.09.2023
09E2023 00632724 Dodávatelia v 09/2023 podľa PDF prílohy
EF 9/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 30.09.2023
30.09.2023
30.09.2023
09O2023 00632724 Dodávatelia v 09/2023 podľa PDF prílohy
OF 9/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 30.09.2023
30.09.2023
30.09.2023
08D2023 00632724 Dodávatelia v 08/2023 podľa PDF prílohy
DF 8/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.08.2023
31.08.2023
31.08.2023
08E2023 00632724 Dodávatelia v 08/2023 podľa PDF prílohy
EF 8/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.08.2023
31.08.2023
31.08.2023
08O2023 00632724 Dodávatelia v 08/2023 podľa PDF prílohy
OF 8/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.08.2023
31.08.2023
31.08.2023
07D2023 00632724 Dodávatelia v 07/2023 podľa PDF prílohy
DF 7/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.07.2023
31.07.2023
31.07.2023
07E2023 00632724 Dodávatelia v 07/2023 podľa PDF prílohy
EF 7/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.07.2023
31.07.2023
31.07.2023
07O2023 00632724 Dodávatelia v 07/2023 podľa PDF prílohy
OF 7/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.07.2023
31.07.2023
31.07.2023
06D2023 00632724 Dodávatelia v 06/2023 podľa PDF prílohy
DF 6/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 30.06.2023
30.06.2023
30.06.2023
06E2023 00632724 Dodávatelia v 06/2023 podľa PDF prílohy
EF 6/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 30.06.2023
30.06.2023
30.06.2023
06O2023 00632724 Dodávatelia v 06/2023 podľa PDF prílohy
OF 6/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 30.06.2023
30.06.2023
30.06.2023
05D2023 00632724 Dodávatelia v 05/2023 podľa PDF prílohy
DF 5/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.05.2023
31.05.2023
31.05.2023
05E2023 00632724 Dodávatelia v 05/2023 podľa PDF prílohy
EF 5/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.05.2023
31.05.2023
31.05.2023
05O2023 00632724 Dodávatelia v 05/2023 podľa PDF prílohy
OF 5/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.05.2023
31.05.2023
31.05.2023
04D2023 00632724 Dodávatelia v 04/2023 podľa PDF prílohy
DF 4/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 30.04.2023
30.04.2023
30.04.2023
04E2023 00632724 Dodávatelia v 04/2023 podľa PDF prílohy
EF 4/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 30.04.2023
30.04.2023
30.04.2023
04O2023 00632724 Dodávatelia v 04/2023 podľa PDF prílohy
OF 4/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 30.04.2023
30.04.2023
30.04.2023
03D2023 00632724 Dodávatelia v 03/2023 podľa PDF prílohy
DF 3/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
03E2023 00632724 Dodávatelia v 03/2023 podľa PDF prílohy
EF 3/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
03O2023 00632724 Dodávatelia v 03/2023 podľa PDF prílohy
OF 3/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.03.2023
31.03.2023
31.03.2023
02D2023 00632724 Dodávatelia v 02/2023 podľa PDF prílohy
DF 2/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
02E2023 00632724 Dodávatelia v 02/2023 podľa PDF prílohy
EF 2/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
02O2023 00632724 Dodávatelia v 02/2023 podľa PDF prílohy
OF 2/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
01D2023 00632724 Dodávatelia v 01/2023 podľa PDF prílohy
DF 1/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.01.2023
31.01.2023
31.01.2023
01E2023 00632724 Dodávatelia v 01/2023 podľa PDF prílohy
EF 1/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.01.2023
31.01.2023
31.01.2023
01O2023 00632724 Dodávatelia v 01/2023 podľa PDF prílohy
OF 1/2023
neuvedené - neuvedené
0.00 31.01.2023
31.01.2023
31.01.2023