Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
12/2023
31.12.2023
31.12.2023
Objednávky na dodávateľa 12/2023
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ľubomír Harant
starosta obce
11/2023
30.11.2023
30.11.2023
Objednávky na dodávateľa 11/2023
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ľubomír Harant
starosta obce
10/2023
31.10.2023
31.10.2023
Objednávky na dodávateľa 10/2023
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ľubomír Harant
starosta obce
9/2023
30.09.2023
30.09.2023
Objednávky na dodávateľa 09/2023
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ľubomír Harant
starosta obce
8/2023
31.08.2023
31.08.2023
Objednávky na dodávateľa 08/2023
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ľubomír Harant
starosta obce
7/2023
31.07.2023
31.07.2023
Objednávky na dodávateľa 07/2023
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ľubomír Harant
starosta obce
6/2023
30.06.2023
30.06.2023
Objednávky na dodávateľa 06/2023
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ľubomír Harant
starosta obce
5/2023
31.05.2023
31.05.2023
Objednávky na dodávateľa 05/2023
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ľubomír Harant
starosta obce
4/2023
30.04.2023
30.04.2023
Objednávky na dodávateľa 04/2023
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ľubomír Harant
starosta obce
3/2023
31.03.2023
31.03.2023
Objednávky na dodávateľa 03/2023
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ľubomír Harant
starosta obce
2/2023
28.02.2023
28.02.2023
Objednávky na dodávateľa 02/2023
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ľubomír Harant
starosta obce
1/2023
31.01.2023
31.01.2023
Objednávky na dodávateľa 01/2023
Obec Veľká Čierna
632724, Veľká Čierna75 , 015 01 Rajec
0.00
Ľubomír Harant
starosta obce