Detail zverejnenia zmluvy - 10/2012

Evidenčné číslo: 10/2012
Názov zmluvy: Zmluva o bežnom účte
Predmet zmluvy: Otvorenie a vedenie bežného účtu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: VÚB , a.s. pobočka Rajec
Adresa - sídlo: Mlynské nivy 1 , 829 90 Bratislava 25
IČO: 31320155
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 15.03.2012
Dátum zverejnenia: 15.03.2012
Dátum účinnosti: 15.03.2012
PDF príloha: