Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
19.12.2012 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
vývoz pevného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
34/2012
0.00 URÍK , s.r.o.
Zátočná 467/16 , Rajecké Teplice 013 13
detail
19.12.2012 Darovacia zmluva
Finančný dar
33/2012
500.00 Združenie vlastníkov súkromných lesov
Veľká Ćierna
detail
30.10.2012 Dohoda o zimnej údržbe miestnych komunikácií a verejného priestranstva
zimná údržba miestnych komunikácií a verejného priestranstva
31/2012
0.00 CHALUPY AKZ , s.r.o.
Rajecká Lesná 461 , 013 15 Rajecká Lesná
detail
30.10.2012 Zmluva o dielo č. TS - D - 2012002
Obecný kamerový systém Veľká Čierna
32/2012
7,504.08 Ing. Eduard Waczlav - ALERTECH
Kvačalova 1 167 / 29 , 010 04 Žilina
detail
27.09.2012 Zmluva o poskytnutí verejných služieb
sim karta + volací program
30/2012
0.00 Orange Slovensko , a.s.
Metodova 8 , 821 08 Bratislava
detail
20.09.2012 Darovacia zmluva
Finančný dar
22/2012
500.00 Ing.Michal Gut a Ing. Martina Gutová
Žarnova 1888/20 , Žilina
detail
11.09.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmena volacieho programu
29/2012
0.00 Orange Slovensko , a.s.
Metodova 8 , 821 08 Bratislava
detail
10.09.2012 Darovacia zmluva
Poskytnutie finančného príspevku
18/2012
2,000.00 Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Veľká Čierna
Veľká Čierna
detail
10.09.2012 Darovacia zmluva
Finančný dar
19/2012
200.00 LUVEMA , s.r.o. Nová Baňa
ul. M.R.Štefánika 43 , 968 01 Nová Baňa
detail
10.09.2012 Darovacia zmluva
Finančný dar
20/2012
50.00 DOLKAM ŠUJA , a.s.
Šuja , 015 01 Rajec
detail
03.09.2012 Kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka
Predaj potravinárskeho tovaru
23/2012
0.00 ASTERA ,s.r.o.
Stromová č.5 , 911 01 Trenčín
detail
03.09.2012 Kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka
Predaj potravinárskeho tovaru
24/2012
0.00 DEMIFOOD spol. s r.o.
Piešťanská 2503/43 , Nové Mesto nad Váhom
detail
03.09.2012 Celoročná dodávateľská zmluva
Predaj potravinárskeho tovaru
25/2012
0.00 Štefánia Bohdalová - Pekáreň Bohdalová
Bystrická 98/20 , 015 01 Rajec
detail
03.09.2012 Celoročná dodávateľská zmluva
Dodávka ovocia a zeleniny
26/2012
0.00 Ján Novosád - Obchodná činnosť
Malá Čierna 4 , 015 01 Rajec
detail
03.09.2012 Celoročná dodávateľská zmluva
Dodávka bravčového a hovädzieho mäsa , hydiny , výrobkov
27/2012
0.00 Združenie Furond - Furmánková , Ondrejka
Sládkovičova 680 , 015 01 Rajec
detail
27.08.2012 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 21.9.2009
kúpa pozemkov
17/2012
273.62 Amália Uhliariková rod. Domanická
Veľká Čierna 83 , 015 01 Rajec
detail
16.08.2012 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Dodávka pitnej vody z VV
21/2012
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s.
Bôrická cesta 1960 , 010 57 Žilina
detail
21.07.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmena volacieho programu
28/2012
0.00 Slovak Telekom , a.s.
Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
detail
21.06.2012 Dodatok č.1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu č.33/2012 zo dňa 25.1.2012
Cena nájmu
15/2012
530.68 Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s.
Bôrická cesta 1960 , 010 57 Žilina
detail
02.05.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Zmena volacieho programu
16/2012
0.00 Slovak Telekom , a.s.
Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
detail
27.04.2012 Zmluva č.201201243 upravujúca podmienky jednorázového odberu vody
Jednorázová dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
14/2012
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s.
Bôrická cesta 1960 , 010 57 Žilina
detail
19.04.2012 Poistná zmluva nadobudnutého majetku
Vodovod Veľká Čierna
13/2012
529.66 Alianz - Slovenská poisťovňa , a.s.
Dostojevského rad 4 , 815 74 Bratislava
detail
19.04.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
Dodávka silovej elektriny
3/2012
0.00 SSE , Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina
detail
19.04.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
Dodávka silovej elektriny
4/2012
0.00 SSE , Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina
detail
19.04.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
Dodávka silovej elektriny
5/2012
0.00 SSE , Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina
detail
19.04.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
Dodávka silovej elektriny
6/2012
0.00 SSE , Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina
detail
19.04.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
Dodávka silovej elektriny
7/2012
0.00 SSE , Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina
detail
19.04.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
Dodávka silovej elektriny
8/2012
0.00 SSE , Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina
detail
12.04.2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Audit
12/2012
684.00 RVC Senica , s.r.o.
M.Nešpora 925/8 , 905 01 Senica
detail
16.03.2012 Zmluva o nájme a prevádzkovaní vodovodu č.1/2012
Nájom a prevádzkovanie vodovodu Veľká Čierna
11/2012
231.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s.
Bôrická cesta 1960 , 010 57 Žilina
detail
15.03.2012 Zmluva o bežnom účte
Otvorenie a vedenie bežného účtu
10/2012
0.00 VÚB , a.s. pobočka Rajec
Mlynské nivy 1 , 829 90 Bratislava 25
detail
12.03.2012 Darovacia zmluva 1/2012
Ležadlo stohovateľné + matrac nepremokavý
9/2012
1,058.85 Karol Betinský
Veľká Čierna 111 , 015 01 Rajec
detail
14.02.2012 Dohoda
Umiestnenie autobusovej čakárne na parcele č.4
2/2012
35.00 Mária Špániková
Domaniža 196 , 018 16 Domaniža
detail
06.02.2012 Zmluva o poskytnutí verejných služieb
Poskytovanie služieb mobilným operátom
1/2012
0.00 Slovak Telekom , a.s.
Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
detail