Detail zverejnenia zmluvy - 29/2012

Evidenčné číslo: 29/2012
Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet zmluvy: Zmena volacieho programu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Orange Slovensko , a.s.
Adresa - sídlo: Metodova 8 , 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 11.09.2012
Dátum zverejnenia: 11.09.2012
Dátum účinnosti: 11.09.2012
PDF príloha: