Detail zverejnenia zmluvy - 13/2012

Evidenčné číslo: 13/2012
Názov zmluvy: Poistná zmluva nadobudnutého majetku
Predmet zmluvy: Vodovod Veľká Čierna
Cena: 529.66 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Alianz - Slovenská poisťovňa , a.s.
Adresa - sídlo: Dostojevského rad 4 , 815 74 Bratislava
IČO: 00151700
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia: predstavenstvo

Dátum podpisu: 17.04.2012
Dátum zverejnenia: 19.04.2012
Dátum účinnosti: 19.04.2012
PDF príloha: