Detail zverejnenia zmluvy - 14/2012

Evidenčné číslo: 14/2012
Názov zmluvy: Zmluva č.201201243 upravujúca podmienky jednorázového odberu vody
Predmet zmluvy: Jednorázová dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s.
Adresa - sídlo: Bôrická cesta 1960 , 010 57 Žilina
IČO: 36672297
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: predstavenstvo
Funkcia:

Dátum podpisu: 10.04.2012
Dátum zverejnenia: 27.04.2012
Dátum účinnosti: 27.04.2012
PDF príloha: