Detail zverejnenia zmluvy - 3/2013

Evidenčné číslo: 3/2013
Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku
Predmet zmluvy: prenájom časti pozemku výlučne pre potreby obce
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna
IČO: 37909983
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Bohdal
Funkcia: predseda

Dátum podpisu: 31.12.2012
Dátum zverejnenia: 02.01.2013
Dátum účinnosti: 02.01.2013
PDF príloha: