Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
02.12.2013 Nájomná zmluva
nájom pozemku
24/2013
3,000.00 KSR - Kameňolomy SR , s.r.o.
Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen
detail
29.11.2013 Darovacia zmluva
Finančný dar
23/2013
100.00 DOLKAM Šuja , a.s.
Šuja , 015 01 Rajec
detail
28.11.2013 Dohoda o zimnej údržbe miestnych komunikácií a verejného priestranstva
zimná údržba miestnych komunikácií a verejného priestranstva
22/2013
17.00 CHALUPY AKZ , s.r.o.
Rajecká Lesná 461 , 013 15 Rajecká Lesná
detail
10.09.2013 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
odborná a technologická pomoc
21/2013
0.00 BROS Computing , s.r.o.
Zádubnie 169 , 010 03 Žilina
detail
31.08.2013 Kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka
Predaj potravinarského tovaru
20/2013
0.00 DEMIFOOD spol. s r.o.
Piešťanská 2503 / 43 , Nové Mesto nad Váhom
detail
30.08.2013 Kúpna zmluva podľa obchodného zákonníka
potraviny ŠJ
19/2013
0.00 ASTERA ,s.r.o.
Stromová č.5 , 911 01 Trenčín
detail
27.08.2013 Darovacia zmluva
Finančný dar - spätná úprava cesty
18/2013
1,000.00 Luvema , s.r.o. Nová Baňa
ul. M.R.Štefánika 43 , 968 01 Nová Baňa
detail
26.08.2013 Darovacia zmluva
Finančný dar -spätná úprava cesty
17/2013
2,500.00 Bekam , s.r.o.
Považský Chlmec 500 , 010 03 Žilina
detail
19.07.2013 Kúpna zmluva
Predaj obecných pozemkov
14/2013
1,363.00 Karol Betinský
Veľká Čierna 111 , 015 01 Rajec
detail
19.07.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
Finančná dotácia
15/2013
26.00 Obec Malá Čierna
Malá Čierna 55 , 015 01 Rajec
detail
19.07.2013 Darovacia zmluva
Finančný dar
16/2013
2,000.00 MATRIX SLOVAKIA , s.r.o.
Letecká 35 / 2052 , 052 01 Spišská Nová Ves
detail
10.07.2013 Dodatok č.2 k Zmluve o úvere 15 / 027 / 09
Úročenie úveru
11/2013
0.00 Prima banka Slovensko ,a.s.
Hodžova 11 , 010 11 Žilina
detail
10.07.2013 Darovacia zmluva
Finančný dar na zabezpečenie hodových osláv
12/2013
100.00 DOLKAM Šuja , a.s.
Šuja , 015 01 Rajec
detail
10.07.2013 Zmluva o dielo
Oprava štátnej cesty po realizácií vodovodu - 2. etapa
13/2013
13,707.02 STRABAG , s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A , 825 18 Bratislava
detail
27.06.2013 Zmluva o vzájomnej pomoci
Vzájomná spolupráca
10/2013
5,000.00 AGROREGIÓN , a.s.
Hollého 203/50 , 015 01 Rajec
detail
26.06.2013 Darovacia zmluva
Finančný dar
9/2013
500.00 Luvema , s.r.o. Nová Baňa
ul. M.R.Štefánika 43 , 968 01 Nová Baňa
detail
14.06.2013 Zmluva o dielo
Oprava štátnej cesty po realizácií vodovodu - I. etapa
8/2013
18,284.10 STRABAG , s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A , 825 18 Bratislava
detail
11.06.2013 Zmluva o dielo č.1/2013
Projekt " Rekonštrukcia a úprava budovy KD a nákup inventáru "
7/2013
4,250.00 STAVA , s.r.o.
Centrum 5 / 9 , 017 01 Považská Bystrica
detail
06.06.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie
dotácia na mzdy a prevádzku CVČ
5/2013
150.00 Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1 , 010 01 Žilina
detail
06.06.2013 Kúpna zmluva
Parcela č. 124 KN - E
6/2013
1,117.50 Oľga Yordanov
Eduarda Nécseya 3169/4 , 010 08 Žilina
detail
30.04.2013 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
nakladanie s odpadmi- zber , preprava a zhodnotenie
4/2013
0.00 Zdeno Mišutka
Hvozdnica 357 , 013 56 Hvozdnica
detail
02.01.2013 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
poskytovanie odbornej a technologickej pomoci
1/2013
66.00 BROS Computing , s.r.o.
Zádubnie 169 , 010 03 Žilina
detail
02.01.2013 Celoročná dodávateľská zmluva pre dodávku ovocia a zeleniny
Dodávka ovocia a zeleniny
2/2013
0.00 Helena Ďureková
Malá Čierna 85 , 015 01 Rajec
detail
02.01.2013 Zmluva o nájme pozemku
prenájom časti pozemku výlučne pre potreby obce
3/2013
0.00 Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Veľká Čierna
Veľká Čierna
detail