Detail zverejnenia zmluvy - 5/2013

Evidenčné číslo: 5/2013
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet zmluvy: dotácia na mzdy a prevádzku CVČ
Cena: 150.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Adresa - sídlo: Jána Kalinčiaka 1 , 010 01 Žilina
IČO: 42063043
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mons. THDr. Ing. Ladislav Stromček
Funkcia: generálny vikár

Dátum podpisu: 31.05.2013
Dátum zverejnenia: 06.06.2013
Dátum účinnosti: 07.06.2013
PDF príloha: