Detail zverejnenia zmluvy - 6/2013

Evidenčné číslo: 6/2013
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Predmet zmluvy: Parcela č. 124 KN - E
Cena: 1117.50 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Oľga Yordanov
Adresa - sídlo: Eduarda Nécseya 3169/4 , 010 08 Žilina
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Oľga Yordanov
Funkcia: vlastníčka

Dátum podpisu: 06.06.2013
Dátum zverejnenia: 06.06.2013
Dátum účinnosti: 07.06.2013
PDF príloha: