Detail zverejnenia zmluvy - 7/2013

Evidenčné číslo: 7/2013
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č.1/2013
Predmet zmluvy: Projekt " Rekonštrukcia a úprava budovy KD a nákup inventáru "
Cena: 4250.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: STAVA , s.r.o.
Adresa - sídlo: Centrum 5 / 9 , 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36304182
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Košík
Funkcia: štatutárny zástupca

Dátum podpisu: 27.05.2013
Dátum zverejnenia: 11.06.2013
Dátum účinnosti: 12.06.2013
PDF príloha: