Detail zverejnenia zmluvy - 11/2013

Evidenčné číslo: 11/2013
Názov zmluvy: Dodatok č.2 k Zmluve o úvere 15 / 027 / 09
Predmet zmluvy: Úročenie úveru
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Prima banka Slovensko ,a.s.
Adresa - sídlo: Hodžova 11 , 010 11 Žilina
IČO: 31575951
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Bohúňová
Funkcia: obchodný manažer

Dátum podpisu: 08.07.2013
Dátum zverejnenia: 10.07.2013
Dátum účinnosti: 11.07.2013
PDF príloha: