Detail zverejnenia zmluvy - 13/2013

Evidenčné číslo: 13/2013
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Oprava štátnej cesty po realizácií vodovodu - 2. etapa
Cena: 13707.02 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Harant
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: STRABAG , s.r.o.
Adresa - sídlo: Mlynské Nivy 61/A , 825 18 Bratislava
IČO: 17317282
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Michel
Funkcia: riaditeľ oblasti

Dátum podpisu: 09.07.2013
Dátum zverejnenia: 10.07.2013
Dátum účinnosti: 11.07.2013
PDF príloha: