Detail zverejnenia zmluvy - 24/2015

Evidenčné číslo: 24/2015
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo SLP-2015-0430/OPIS
Predmet zmluvy: pripojenie k informačnému systému Dátového centra obcí
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Adresa - sídlo: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO: 45736359
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Alena Padychová,
Funkcia: poverená zastupovaním na základe plnomocenstva Správnej rady DEUS

Dátum podpisu: 29.09.2015
Dátum zverejnenia: 29.09.2015
Dátum účinnosti: 30.09.2015
PDF príloha: