Detail zverejnenia zmluvy - 26/2015

Evidenčné číslo: 26/2015
Názov zmluvy: Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: finančný dar
Cena: 507.10 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Katarína Zelinková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 23.10.2015
Dátum zverejnenia: 23.10.2015
Dátum účinnosti: 24.10.2015
PDF príloha: