Detail zverejnenia zmluvy - 29/2015

Evidenčné číslo: 29/2015
Názov zmluvy: Dohoda o spolupráci č. Z-D-2015-001552-00 uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení zmien a doplnkov
Predmet zmluvy: spolupráca pri zverejňovaní oznámení a pri plnení povinností Obce
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36442151
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Marek Štrpka
Funkcia: generálny riaditeľ

Dátum podpisu: 23.11.2015
Dátum zverejnenia: 23.11.2015
Dátum účinnosti: 24.11.2015
PDF príloha: