Detail zverejnenia zmluvy - 33/2015

Evidenčné číslo: 33/2015
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle §51 zákona č. 40/1963 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: poskytnutie služieb - konzultačné, poradenské služby
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: EuroPro Slovensko, n.o.
Adresa - sídlo: Na kopci 652/3, 010 01 Žilina
IČO: 37983598
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: JUDr. Peter Vachan
Funkcia: riaditeľ

Dátum podpisu: 04.12.2015
Dátum zverejnenia: 04.12.2015
Dátum účinnosti: 05.12.2015
PDF príloha: