Detail zverejnenia zmluvy - 37/2015

Evidenčné číslo: 37/2015
Názov zmluvy: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Predmet zmluvy: uzatvorenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: NATUR-PACK, a.s.
Adresa - sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 21.12.2015
Dátum zverejnenia: 21.12.2015
Dátum účinnosti: 22.12.2015
PDF príloha: