Detail zverejnenia zmluvy - 40/2015

Evidenčné číslo: 40/2015
Názov zmluvy: Dodatok č. 6 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec - Šuja zo dňa 1.1.2005
Predmet zmluvy: uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu
Cena: 41.84 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Skládka odpadov Rajeckého regionu
Adresa - sídlo: nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec
IČO: 31930387
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Rybárik
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 31.12.2015
Dátum zverejnenia: 31.12.2015
Dátum účinnosti: 01.01.2016
PDF príloha: