Detail zverejnenia zmluvy - 1/2015

Evidenčné číslo: 1/2015
Názov zmluvy: Dodatok č.2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1.júna 2010
Predmet zmluvy: Týmto dodatkom sa mení nasledujúci článok zmluvy o zriadení spoločného úradu - Zmluvné strany
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Obce Spoločného obecného úradu
Adresa - sídlo: 00
IČO: 00000000
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Starostovia obci Spoločného obecného úradu
Funkcia:

Dátum podpisu: 22.01.2015
Dátum zverejnenia: 22.01.2015
Dátum účinnosti: 23.01.2015
PDF príloha: