Detail zverejnenia zmluvy - 4/2015

Evidenčné číslo: 4/2015
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet zmluvy: Dotácia na mzdy a prevádzku CVČ
Cena: 160.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Adresa - sídlo: Jána Kalinčiaka 1 , 010 01 Žilina
IČO: 42063043
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mons. ThDr. Ing. Ladislav Stromček
Funkcia: generálny vikár

Dátum podpisu: 06.03.2015
Dátum zverejnenia: 09.03.2015
Dátum účinnosti: 10.03.2015
PDF príloha: