Detail zverejnenia zmluvy - 7/2015

Evidenčné číslo: 7/2015
Názov zmluvy: Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
Predmet zmluvy: vývoz pevného kom.odpadu a drobného stav.odpadu vo VOK
Cena: 1.42 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: URÍK s.r.o.
Adresa - sídlo: Zátočná 467/16, 013 13 Rajecné Teplice
IČO: 46619933
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Stanislav Urík
Funkcia: štatutár

Dátum podpisu: 31.03.2015
Dátum zverejnenia: 31.03.2015
Dátum účinnosti: 01.04.2015
PDF príloha: