Detail zverejnenia zmluvy - 8/2015

Evidenčné číslo: 8/2015
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: vyhotovenie projektu
Cena: 996.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
Adresa - sídlo: Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
IČO: 35860235
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Sergej Bukovič
Funkcia: obchodný zástupca

Dátum podpisu: 02.04.2015
Dátum zverejnenia: 02.04.2015
Dátum účinnosti: 03.04.2015
PDF príloha: