Detail zverejnenia zmluvy - 12/2015

Evidenčné číslo: 12/2015
Názov zmluvy: Darovacia zmluva č. 1/2015
Predmet zmluvy: Finančný dar MŠ
Cena: 2000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: GEOstatik a.s.
Adresa - sídlo: Kragujevská 11, 010 01 Žilina
IČO: 31589057
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Sikora
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 27.04.2015
Dátum zverejnenia: 27.04.2015
Dátum účinnosti: 28.04.2015
PDF príloha: