Detail zverejnenia zmluvy - 13/2015

Evidenčné číslo: 13/2015
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka
Predmet zmluvy: poskytnutie plaveckého výcviku pre žiakov MŠ
Cena: 18.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Mestské športové kluby
Adresa - sídlo: Športová hala, sídl. SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31637655
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Kubovič
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 04.05.2015
Dátum zverejnenia: 04.05.2015
Dátum účinnosti: 05.05.2015
PDF príloha: