Detail zverejnenia zmluvy - 14/2015

Evidenčné číslo: 14/2015
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka
Predmet zmluvy: Spolupráca vo veci informovania a základného poradenstva ohľadom budúcich príležitosti na čerpanie NFP a na jeho projekty zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie
Cena: 999.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: P4U, s.r.o.
Adresa - sídlo: Tranovského 55, 841 02 Bratislava
IČO: 46391100
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Andrej Komora
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 29.05.2015
Dátum zverejnenia: 29.05.2015
Dátum účinnosti: 30.05.2015
PDF príloha: