Detail zverejnenia zmluvy - 15/2015

Evidenčné číslo: 15/2015
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí daru
Predmet zmluvy: finančný dar na obecné hody
Cena: 300.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: AGROREGIÓN, a.s.
Adresa - sídlo: Hollého 203/50, 015 01 Rajec
IČO: 36382973
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Gabčík
Funkcia: člen predstavenstva

Dátum podpisu: 02.07.2015
Dátum zverejnenia: 02.07.2015
Dátum účinnosti: 03.07.2015
PDF príloha: