Detail zverejnenia zmluvy - 17/2015

Evidenčné číslo: 17/2015
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: 005/1.1MP/2009
Predmet zmluvy: poskytnutie nenávratného finančného príspevku na "Vodovod Veľká Čierna"
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Adresa - sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Peter Žiga, PhD.
Funkcia: minister životného prostredia SR

Dátum podpisu: 22.07.2015
Dátum zverejnenia: 22.07.2015
Dátum účinnosti: 23.07.2015
PDF príloha: