Detail zverejnenia zmluvy - 16/2015

Evidenčné číslo: 16/2015
Názov zmluvy: Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov star.dôchod.sporenia Soc. poisťovne z evidencie samostatne hospod. roľníkov
Predmet zmluvy: poskytovanie údajov z evidencie SHR
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Sociálna poisťovňa
Adresa - sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
IČO: 30807484
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Muňko
Funkcia: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Dátum podpisu: 10.07.2015
Dátum zverejnenia: 10.07.2015
Dátum účinnosti: 11.07.2015
PDF príloha: