Detail zverejnenia zmluvy - 3/2016

Evidenčné číslo: 3/2016
Názov zmluvy: Darovacia zmluva 1/2016
Predmet zmluvy: finančný dar - materská škola
Cena: 1000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: GEOstatik a.s.
Adresa - sídlo: Kragujevská 11, 010 11 Žilina
IČO: 31589057
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Sikora
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 14.03.2016
Dátum zverejnenia: 14.03.2016
Dátum účinnosti: 15.03.2016
PDF príloha: