Detail zverejnenia zmluvy - 5/2016

Evidenčné číslo: 5/2016
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Verejné osvetlenie v obci Veľká Čierna
Cena: 9246.24 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Vrotech s.r.o.
Adresa - sídlo: Na piesku 17089/8, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO: 44711158
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Póša
Funkcia: zodpovedný zástupca

Dátum podpisu: 15.03.2016
Dátum zverejnenia: 15.03.2016
Dátum účinnosti: 16.03.2016
PDF príloha: